Bättre tandvård för placerade barn och unga

Jämlik tandvård 2 nov 2020
Dela artikeln
Socialstyrelsen ska nu arbeta för att ge placerade barn och unga bättre möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skolgång.

Bakgrunden är att dessa barn och unga bland annat har betydligt mer hälsoproblem och större behov av hälso- och sjukvård och tandvård än andra jämnåriga. Samtidigt saknar kommunerna ofta rutiner för att undersöka deras hälsa och tandhälsa, enligt en undersökning genomförd av SBU.

I oktober beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen uppdraget, som innebär att titta på hur regioner och kommuner i dag arbetar för de placerade barnen och ungdomarna. Myndigheten ska också identifiera och sprida goda exempel, och se över hur stödmaterial inom området används och om detta behöver utvecklas.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch