Bättre trygghet för företagare och studenter

Ekonomi 7 mar 2018
Dela artikeln
Redan i sommar kan fler få möjlighet till högre ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. Detta genom ett nytt förslag från regeringen om ändrade regler för sjukpenninggrundade inkomst.

I dag gäller särskilda regler under de första två åren för företagare med enskild firma, men nu vill regeringen även inkludera den som startar ett aktiebolag. Förslaget innebär att man oavsett bolagsform ska kunna få en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar lönen man skulle ha haft som anställd.

Studenter som tidigare har arbetat och studerar minst på halvtid på en utbildning som ger rätt till studiemedel ska få så kallat SGI-skydd för sin tidigare inkomst. I dag gäller detta om man tar ut fullt studiemedel, men förslaget innebär att det ska gälla oavsett hur mycket studiestöd man tar ut.

Förändringen föreslås börja gälla den 1 augusti 2018 för företagarna, och den 1 juli 2018 för studenterna.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch