Bli bättre på diagnos av bettfysiologiska problem
Anders Wänman, professor i oral fysiologi vid Umeå universitet.

Bli bättre på diagnos av bettfysiologiska problem

Riksstämman 2014 13 nov 2014
Dela artikeln
Inom bettfysiologin finns tydliga indikationer på underdiagnostik och underbehandling. Vad behöver göras? Det tas upp i symposiet ”Diagnostik i allmänpraktik”.

Samtidigt som det finns problem med underdiagnostik och underbehandling finns det ett stort intresse, behov och förståelse, och ibland frustration, inom allmäntandvården kring diagnostik av bettfysiologiska tillstånd och om vad en allmäntandläkare ska kunna diagnosticera och behandla.

Vid symposiet presenteras en nyutvecklad metodik för diagnostik av smärta och funktionsstörningar som är relaterade till de vanligast förekommande tillstånden i käkled och käkmuskler. Målet är att allmäntandvården på ett effektivt sätt ska kunna identifiera de patienter som är i behov av behandling. Screening och undersökning i allmäntandvård kommer också att tas upp samt hur denna diagnostik (DC/TMD) kan användas när tandläkaren ska fatta beslut om behandling och remittering.

Brister vid diagnostiken

Enligt Anders Wänman, professor i klinisk oral fysiologi, institutionen för odontologi i Umeå, finns flera brister vid diagnostiken av dessa patienter:

– Vi försöker ta reda på mer om detta, men en del av orsaken är nog att grundläggande frågor inte ställs till patienterna, det vill säga om de har smärtor och funktionsstörningar i käksystemet, och därmed osynliggörs patienterna.  Det finns också brister i grundkunskapen bland tandhygienisterna, som är den yrkesgrupp som utför många undersökningar. Det kan leda till underdiagnostik, liksom att allmäntandläkare kan uppleva osäkerhet vid diagnosticering, förklarar han.

När en patient ska remitteras kan vara svårt att avgöra i vissa fall.

– Min uppfattning är att tandläkaren ska remittera eller konsultera specialist om han eller hon känner osäkerhet vid bedömningen eller behandlingen. Om behandlingen har påbörjats och patienten inte upplever någon lindring av den insatta behandlingen är det också ett skäl till remittering.

Symposium vid Odontologisk riksstämma 2014

Vad: Diagnostik i allmänpraktik. Ny metodik vid smärta och funktionsstörningar i käksystemet.

Vem: Anders Wänman och Per Alstergren

När: Torsdag klockan 14.00-15.00

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

”Tandvårdsstödet fungerar i grunden bra”

Videoklipp – Vårt tandvårdsstöd och -system fungerar i grunden bra. Vår uppgift är att se hur det kan göras bättre, vilket mer handlar om att skruva lite här och där än att komma med några revolutionerande förslag.
22 nov 2014

Jubel för årets pristagare

Riksstämman 2014 Stämningen var hög vid torsdagens prisutdelning från Stora scenen.
14 nov 2014

Registren används för dåligt

Riksstämman 2014 Nationella register kan visa hur tandvården i vardagen fungerar. Data börjar samlas på hög, men de används för dåligt. – Här finns en stor potential att utveckla verksamheten, sade Andreas Cederlund, Socialstyrelsen.
13 nov 2014

Inte alltid lätt att avgöra rätt och fel

Riksstämman 2014 Det är inte ovanligt att tandvårdspersonalen ställs inför etiska dilemman vid behandling med oral protetik. Vad som är rätt och fel är inte alltid lätt att avgöra.
14 nov 2014

Ökad stress oroar i barntandvården

Riksstämman 2014 Kravet på en budget i balans kan hindra politiker från att se att satsningar på tandhälsa betalar sig i längden.
14 nov 2014

”Jag tror inte att någon förstod vad jag visade”

Riksstämman 2014 Lars Frithiof talade vid ett symposium på den första riksstämman för 50 år sedan. Och som de flesta år är han även på plats vid årets stämma.
11 nov 2014

”Man måste ju inte gå runt i de där pyjamasarna”

Riksstämman 2014 Ingela Levinsson, tandläkare från Stortorgets tandläkargrupp i Malmö, köper nya färgglada klinikkläder.
13 nov 2014

”En viktig fråga för hela tandvården”

Videoklipp – Frågan om tandhygienisternas utbildning är viktig för hela tandvården. Det sa Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges Tandhygienistförening i en intervju med Örjan Björklund under Riksstämman.
22 nov 2014

”Upphandlarna förstår inte vad de köper”

Videoklipp Ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund Olle Sahlin är mycket kritiskt till hur den offentliga upphandlingen fungerar när det gäller tandtekniska produkter.
22 nov 2014

”Tandhälsoregistret är underutnyttjat”

Videoklipp – Socialstyrelsens tandhälsoregister är en unik databank som är klart underutnyttjad. Här finns många intressanta uppgifter för forskningen och i den mån forskare överhuvudtaget visat intresse kommer de hittills mest från medicin och väldigt lite från odontologin.
22 nov 2014

Från cocktailmingel till spetsforskning

Riksstämman 2014 I mitten av oktober 1964 samlades 800 tandläkare för den första odontologiska riksstämman. Sedan dess har det hänt en hel del.
12 nov 2014

”Odontologin är föregångare”

Videoklipp – Tandvården är föregångare i att ta till sig att kunskapsläget ser ut som det gör och att samla sig för att kunna göra någonting åt det.
22 nov 2014

”Det är fortfarande förälskelse”

Videoklipp – Vi är fortfarande i en förälskelsefas, jag tror inte jag vet riktigt än vad som är svårigheterna med den här ihopslagningen. Det sade Per Renberg, vd för Smile/Colosseum när han intervjuades av Tandläkartidningens chefredaktör Örjan Björklund.
22 nov 2014

Stort vårdbehov hos medelålders patienter

Riksstämman 2014 En stor andel av tandvårdens resurser går åt till behandling av medelålders personer. Men tandvården kan bli bättre på att ta hand om dessa patienter.
13 nov 2014

För många omgörningar på grund av karies

Riksstämman 2014 De vanligaste orsakerna till omgörningar är karies och frakturer. Detta upptar mycket tid ute på klinikerna. Men tandvården kan bli bättre på att möta och åtgärda dessa problem.
13 nov 2014

Branschens man på mässan

Riksstämman 2014 Nu väntar Swedental, årets viktigaste dagar för dentalbolagen. Thomas Andersson, ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel, är en viktig kugge i maskineriet bakom mässan.
6 nov 2014
Plusmaterial

”Vi vill vara ute och inspektera mer”

Videoklipp Att hantera enskildas ärenden är ren skrivbordstillsyn och inte bästa sättet att nyttja IVO:s resurser. Det konstaterade Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg i en intervju på Riksstämman.
14 dec 2014

Studenter uppmanades till engagemang

Riksstämman 2014 Engagera er! Det var de tre föreläsarnas gemensamma karriärtips till studenterna vid Studerandeföreningens seminarium.
14 nov 2014

Viktigt fånga upp små barn med karies i tid

Riksstämman 2014 Karies hos de yngsta uppstår ofta på grund av bristande kunskap. Hitta de barn som riskerar att utveckla karies och gör något åt risken.
14 nov 2014

Vaksamhet vid blodförtunnande mediciner

Riksstämman 2014 Allt fler äldre behandlas inom tandvården. Dessa patienter står ofta på blodförtunnande mediciner, vilket kräver extra vaksamhet vid olika ingrepp.
14 nov 2014

Här är årets väntrum

vinnare Efter en omröstning under Riksstämman i förra veckan vann Norrteljetandläkarna utmärkelsen Årets väntrum 2014.
19 nov 2014

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch