Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama
Handhygien är det allra viktigaste för att förebygga smittspridning, enligt Bodil Lund, käkkirurg och professor i Bergen, Norge. Foto: Gustav Gräll

Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama

Antibiotikaresistens 13 jun 2019
Dela artikeln
Vid årsskiftet blir Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama. Hon är käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens.

Bodil Lund

Bodil Lund är professor vid Universitetet i Bergen och arbetar även vid Karolinska Institutet en dag i veckan.

I Norge har hon medverkat i uppdateringen av de nationella riktlinjerna för antibiotikaanvändning i tandvården och sitter med i Norska Tandläkarföreningens grupp som arbetar med strategiska frågor kring antibiotika. Hon har även suttit i den grupp som har skrivit de nationella rekommendationerna för vårdhygien i Norge.

Bodil Lund var tidigare ledamot i Tandvårds-Strama från 2010 till 2017, då hon började arbeta i Norge.

Stora visioner
– Min vision kring nationella Tandvårds-Strama på längre sikt är att vi bland annat ska se över de nuvarande rekommendationerna kring antibiotikaanvändning och föra en dialog med berörda myndigheter om en uppdatering av rekommendationerna. Att harmonisera utbildningen kring antibiotika inom tandvården på lärosätena i landet är också viktigt, säger Bodil Lund.

Hon vill verka för att antibiotika ska användas ”rationellt jämlikt” i svensk tandvård, både geografiskt och i relation till vårdgivarkategori. Antibiotikaanvändningen ska minskas där det är möjligt.

Ett annat mål är att få till en större samverkan inom Skandinavien vad gäller antibiotika.

Prioriteringarna görs tillsammans
Andra prioriteringar är:
* att övervaka trender i förskrivning och resistensproblematik inom odontologin

* att driva vårdhygienfrågor och betona hygienfrågornas betydelse för utvecklingen av antibiotikaresistens.

Hur frågorna prioriteras bestämmer Tandvårds-Strama tillsammans, betonar hon.

Tandvårds-Strama har möten fyra gånger per år.
– Det är också lite arbete med frågorna inför och efter varje möte. Det är frivilligt arbete. Vi har ambitioner, men jag vet inte hur mycket vi hinner med, medger hon.

Huvudredaktör för antibiotikatema
Hon har varit samordnande huvudredaktör för det nordiska temat om antibiotika som publicerades i Tandläkartidningen nummer 4, 5 och 6 i år och var också medförfattare till flera av artiklarna.

Hon intervjuades även i Tandläkartidningen nummer 5 om hur spridningen av resistenta bakterier kan förebyggas på tandvårdskliniken.

Som ordförande i Tandvårds-Strama efterträder Bodil Lund Mikael Zimmerman, tandläkare, docent och författare till boken ”Hygien och smittskydd i tandvården”.
Janet Suslick

FAKTA - Tandvårds-Strama

* Tandvårds-Strama är tandvårdsdelen i nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama). Tandvårds-Strama har nio ledamöter.

* Tandvårds-Strama arbetar för en minskad antibiotikaanvändning inom tandvården och mot en ökad antibiotikaresistens.

* Viktiga uppgifter är att sprida kunskap om antibiotika, jobba för implementeringen av rekommendationer och övervaka förskrivningen av antibiotika inom tandvården.

* Tandvårds-Strama skapades 2007 och stöds i dag av Folkhälsomyndigheten.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Nordiskt tema: Antibiotika"

Infektionshygienens roll i kampen mot antibiotikaresistens

Vetenskap Spridningen av resistenta bakterier på tandkliniker förebyggs mest effektivt genom upprätthållandet av en hög hygiennivå vid all tandbehandling. De generella infektionshygieniska åtgärderna omfattar handhygien, användning av personlig skyddsutrustning samt rengöring, desinfektion och sterilisering av utrustning och inventarier.
5 jun 2019

Lokal behandling med antibiotika

Vetenskap Indikationer för lokal antibiotikabehandling inom tandvården är mycket sällsynta. I de flesta fall, framför allt vid infektioner i tandköttsfickor, runt implantat och i rotkanaler, är kemomekanisk behandling effektivare än lokal behandling med antibiotika.
5 jun 2019

Antibiotika vid behandling av parodontala och periimplantära infektioner

Vetenskap Systemisk antibiotika kan övervägas att användas vid behandling av aggressiv parodontit eller svårbehandlade fall av avancerad parodontit. Den vetenskapliga evidensen gällande användandet av systemisk antibiotika som kompletterande behandling vid periimplantit är knapphändig och det finns inget behandlingsprotokoll som bevisats vara effektivt.
5 jun 2019

Antibiotikaresistens – globalt, lokalt, i dag och i morgon

Vetenskap Antibiotikaresistensen ökar kraftigt, och i dag pågår ett internationellt samarbete för att motverka detta. Antibiotikaförskrivningen i tandvården i de nordiska länderna är ur ett internationellt perspektiv låg. Det finns dock en del indikationer på att denna kan reduceras ytterligare.
9 apr 2019

Antibiotikabehandling och dess konsekvenser

Vetenskap Antibiotika bör användas med försiktighet och inkludera en avvägning av den förväntade kliniska effekten relativt riskerna med en oral infektion och det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier. Artikeln behandlar aktuella kunskaper om konsekvenserna av antibiotikabehandling – från omedelbara biverkningar till långsiktiga effekter såsom resistensutveckling.
9 apr 2019

Tandvårdsturism – ökad risk för folkhälsan

Vetenskap Så kallad medicinsk turism, att kombinera elektiv vård utomlands med semester, ökar kraftigt. Patienter som väljer att söka vård utomlands bör vara införstådda med att det kan medföra en ökad risk att bli infekterad av antibiotikaresistenta bakterier.
9 apr 2019

Oral mikrobiologi i mikrobiom-eran

Vetenskap Den orala mikrobiotan är betydligt mer diversifierad än vi tidigare trodde. Detta har djupgående konsekvenser för behandlingar av orala infektioner, speciellt när det gäller bruket av antimikrobiella medel.
10 maj 2019

Antibiotikaprofylax – förskrivning som kräver kunskap och eftertanke

Vetenskap Antibiotikaprofylax kan ibland vara indicerat inför en invasiv behandling hos tandläkaren. Med den utveckling av antibiotikaresistens som vi ser i dag måste all förskrivning av antibiotika vara välgrundad.
10 maj 2019

Behandling av akuta dentala infektioner

Vetenskap Lokala dentala infektioner behandlas primärt med dränage och eliminering av infektionsfokus. I tillägg behövs antibiotika vid infektioner som är systemiska eller som sprider sig. Eftersom dentala infektioner i sällsynta fall kan utvecklas till systemiska livshotande infektioner är det viktigt att tandläkare kan identifiera dessa patienter.
10 maj 2019

Med blick för resistens

Porträtt Att det blev just antibiotikaresistens var mest en slump, men efter över fyrtio års arbete har Gunnar Kahl­meter byggt upp en systematisk övervakning av resistens­utvecklingen i Sverige, ett globalt nätverk och analys­metoder som används över hela världen.
17 jun 2019
Plusmaterial

Antibiotika i två veckor inte bättre än i en vecka

Forskning Antibiotikabehandling med amoxicillin och metronidazol efter icke-kirurgiska parodontala ingrepp bör inte pågå längre än en vecka, visar en ny metaanalys.
28 maj 2019

Norden samarbetar kring antibiotika

Forskaren Margareta Hultin samarbetar med andra forskare i Norden i Tandläkartidningens tema om antibiotika inom tandvården. Länderna arbetar mot samma mål, men har hunnit olika långt, berättar hon.
22 maj 2019
Plusmaterial

Stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivning

Antibiotika Antalet recept på antibiotika är mindre än någonsin. Men den som bor i Stockholm får antibiotika hos tandläkaren mer än dubbelt så ofta som den som bor i Västerbotten.
13 maj 2019
Plusmaterial

Han vill hitta minsta möjliga dos

Forskaren Att bidra till ny kunskap och att minska antibiotika­användningen. Det är två av Jack Hilons drivkrafter. Nu är ­studien han arbetat med publicerad i en ansedd tidskrift.
6 maj 2019
Plusmaterial

Svår utmaning att hitta nya antibiotika

Antibiotika Snabb resistensutveckling och dålig lönsamhet är två av förklaringarna till att det är svårt att hitta nya antibiotika. Nu ­letar man nya kombinationer och nya substanser. Bland annat på havets botten.
9 apr 2019
Plusmaterial

Använde antibiotika fel

Etik En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
16 apr 2019
Plusmaterial

Antibiotika minskar i tandvården

Ny rapport Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med nästan en tredjedel i Sverige mellan 2009 och 2017. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
10 apr 2019

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch