Brist på erfaren tandvårdspersonal
Tillgången på tandsköterskor blir allt lägre men nyutexaminerade tandläkare finns det fler av. Foto: Colourbox

Brist på erfaren tandvårdspersonal

Jobb 10 dec 2014
Dela artikeln
Det råder brist på erfarna tandläkare och tandhygienister samt brist på både nyutexaminerade och erfarna tandsköterskor. Det visar Statistiska centralbyrån, SCB:s arbetskraftsbarometer.

Bristen på yrkeserfarna tandläkare fortsätter medan tillgången på nyutexaminerade tandläkare är relativt god. 214 tandläkare utexaminerades 2012/13. 59 procent var kvinnor. Totalt var 8 900 yrkesverksamma, varav 54 procent kvinnor.

Det är ont om arbetssökande tandhygienister med yrkeserfarenhet, medan utbudet av nyutexaminerade varierar mellan balanserat och bristande. Drygt 40 procent av de tillfrågade arbetsgivarna bedömer att fler tandhygienister kommer att anställas på tre års sikt. 184 tandhygienister utexaminerades 2012/13. 93 procent var kvinnor. Totalt var 3 700 yrkesverksamma, varav 98 procent kvinnor.

Tillgången på både nyutexaminerade och yrkeserfarna tandsköterskor fortsätter att försämras. 173 tandsköterskor utexaminerades 2012/13. Av dessa var 99 procent kvinnor. 8 900 tandsköterskor var yrkesverksamma, varav 100 procent kvinnor.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.