Bristande kontroller hos Försäkringskassan

6 dec 2011
Dela artikeln
Trots att det har gått tre och ett halvt år sedan tandvårdsstödet infördes har Försäkringskassan inte tillräcklig kunskap om hur vanligt det är med felaktiga utbetalningar från stödet. Försäkringskassan har inte heller prioriterat kontrollerna. Den skarpa kritiken kommer från ISF, Inspektionen För Socialförsäkringen.

I sin granskning konstaterar ISF att vissa tandläkare kontrolleras omotiverat ofta samtidigt som allt för många inte kontrolleras alls. Om fel upptäcks förekommer mycket sällan några sanktioner. Risken för att felaktiga utbetalningar görs till vårdgivare måste därför enligt ISF uppmärksammas bättre av Försäkringskassan.

Mer än 100 000 patientbesök kontrolleras av Försäkringskassan varje år för att säkra att rätt utbetalning görs. Men trots detta finns enligt ISF ingen samlad kunskap om hur vanliga felaktiga utbetalningar är.

Kontrollerna kostar cirka tre gånger så mycket som summan av de återkrav kassan får in. Misstanke om brott när det gäller ersättningar följs enligt IFS inte heller upp på ett systematiskt sätt; endast en handfull ärenden har polisanmälts och ingen har dömts. Resultatet av efterhandskontrollerna återkopplas inte i tillräckligt hög grad, vare sig till vårdgivarna eller internt.

Hur vanligt det är att tandläkare får ut för hög ersättning har ISF inte kunnat konstatera.

Rapporten finns på http://www.inspsf.se/

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch