Bristande redovisning av folktandvården

Granskning 15 dec 2014
Dela artikeln
Landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården har blivit bättre, men uppfyller inte alla krav. Det konstaterar Statskontoret i en rapport.

Redan tidigare har Statskontoret slagit fast att landstingen inte har haft en tillräckligt väl utvecklad särredovisning som gjort det möjligt för utomstående att bedöma om det fanns konkurrenssnedvridande subventioner av folktandvården.

Av den rapport man nu publicerat finns visserligen en ljuspunkt: den ekonomiska särredovisningen har blivit mer transparant.

Men alla landsting har inte gjort en särredovisning. Ytterligare svagheter är bland annat att alla landsting inte beskriver hur landstingsgemensamma overheadkostnader hanteras. Redovisningsmodellen är inte heller tillräckligt tydlig i alla landsting.

Statskontoret konstaterar också att särredovisningen inte är tillräckligt formaliserad; i flera landsting har överhuvudtaget inget formellt beslut fattats om att tillämpa modellen. Särredovisningen är sällan en del av årsredovisningen, vilket medför att den generellt sett inte blir föremål för revision.

Statskontoret föreslår att respektive fullmäktige fattar beslut om hur redovisningsmodellen ska implementeras och hanteras av huvudmännen. Särredovisningen bör också inkluderas i årsredovisningen och därmed omfattas av revision.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch