Brister i kliniska parodontologistudier
Illustration: Colourbox

Brister i kliniska parodontologistudier

Forskning 9 jun 2021
Dela artikeln
Endast hälften av kliniska randomiserade studier inom parodontologi rapporterar primärt effektmått och poweranalys. 

I en systematisk översikt utvärderades kliniska randomiserade kontrollerade studier (RCT) inom parodontologi från 2018 till 2020.

Totalt 318 studier sammanfattades med avseende på studiedesign, om primärt effektmått angetts, om power­analys gjorts och om en uppskattning av reproducerbarhet inkluderats.

Endast 54 procent av de randomiserade kontrollerade studierna inom parodontologi som publicerats under de senaste två åren rapporterade tydligt det primära effektmåttet och tillhörande beräkning av urvalsstorlek, och omkring 37 procent gjorde en uppskattning av reproducerbarhet.

Bias på grund av denna typ av brister är mindre vanliga ju högre rankad tidskriften är. Värdet på tidskrifters impaktfaktor kan övervärderas, men här tycks den ha bidragit till högre krav på kvalitet.

Artikelförfattarna konstaterar att kvaliteten på RCT:er har förbättrats de senaste decennierna och att många referentgranskade vetenskapliga tidskrifter har skrivit under riktlinjer (CONSORT) som introducerades 2010 för att höja kvaliteten på kliniska studier. Samtidigt kan primärt effektmått ofta glömmas bort.

Fakta

Primärt effektmått och poweranalys

  • Att bestämma vad som är studiens viktigaste utfallsmått, det vill säga primära effektmått, innan studien utförs är viktigt för studiekvaliteten. På så sätt undviks risken att man vid publiceringen betonar sekundära effektmått, om de såg mer intressanta ut. Det primära effektmåttet utgör också grunden för att göra en poweranalys.
  • Poweranalysen behövs för att beräkna hur många försöksdeltagare som behövs i studien för att upptäcka en statistiskt signifikant skillnad i det primära effektmåttet mellan kontroll- och behandlingsgrupp. En sådan beräkning är viktig för att undvika risken att satsa resurser på studier utan power att hitta den sökta effekten eller inkludera onödigt många deltagare i studien.

Källa: J Clin Periodontol; Alshamsi et al

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch