Bristfälliga journaler försämrar patientsäkerhet

11 maj 2012
Dela artikeln
Journalföringen inom tandvården behöver förbättras. Det konstaterar Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i en ny rapport.

Om det saknas information i patientjournalen eller om uppgifterna är för knapphändiga blir det svårt att följa journalen. Det blir också svårare att spåra material och läkemedel om det uppstår komplikationer.

Att föra journal över diagnoser som har ställts och behandlingar som har gjorts är inte samma sak som att rapportera diagnoser/tillstånd till Försäkringskassan för att få korrekt försäkringsersättning, konstaterar rapporten.

Även noteringar om ekonomiska åtgärder och anteckningar om utförd vård behöver särskiljas bättre i journalföringen.

Myndigheterna vill se förbättringar inom följande områden:

* journalföringen av anamnesuppgifter och diagnoser

* märkning av röntgenbilder och fotografier

* beskrivning av röntgenfynd

* journalföring av använda material och läkemedel

* journalföring av terapiplaner och kostnadsförslag.

Läs mer i rapporten Journalföring inom tandvården.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch