Budgeten för 2018 klubbad

Ekonomi 14 dec 2017
Dela artikeln
Förbundsmötet antog förbundsstyrelsens förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2018 för Sveriges Tandläkarförbund.

På senare år, efter privattandläkarnas utträde ur förbundet vid årsskiftet 2011–2012, har det varit svårt att få en ekonomi i balans för Sveriges Tandläkarförbund, STF. Bland annat togs 4 miljoner ur stödfonden 2013–2014. Under 2016 vidtogs också ett antal besparingsåtgärder, bland annat personaluppsägningar, för att anpassa verksamheten till det rådande ekonomiska läget. Åtgärderna resulterade i ett nollresultat för verksamheten år 2016.

Den största förändringen i budgeten för 2018 är att fortbildningsverksamheten kommer att organiseras om från tre regionala kursnämnder till en ny organisation i Sveriges Tandläkarförbund. Det beslutet fattades vid förra förbundsmötet 2016. En viss ekonomisk osäkerhet finns kring fortbildningsverksamheten då den tidigare redovisats olika i regionerna och att moms numera tillkommer på kursavgifterna. Omorganisationen har också tagit extra resurser i anspråk.

I budgeten finns en höjning av ersättningen till förtroendevalda på 3 procent med. Medlemsavgifterna till STF från riksföreningarna TT, TEV och SOL på 9,4 miljoner kronor lämnas oförändrade i budgeten för 2018. De största intäktsposterna i STF:s budget är dock externa och kommer från kursverksamheten, olika marknadsavtal samt annonsintäkter från Tandläkartidningen.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch