Budgetproposition utan nya tandvårdssatsningar
Regeringen har överlämnat budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Foto: Melker Dahlstrand/ Sveriges riksdag

Budgetproposition utan nya tandvårdssatsningar

Budget 20 sep 2021
Dela artikeln
Utredningen om jämlik tandhälsa sätter inga spår i förslaget till statens budget för 2022, som regeringen lämnade till riksdagen i dag.

Utredningen om jämlik tandhälsa presenterades i mars och remisstiden har gått ut. Tidigast våren 2022 kan socialdepartementet lägga en proposition med förslag om ändringar inom tandvården. Om det blir så kan riksdagen fatta beslut till sommaren, men det kan också dröja till efter valet om ett år. När riksdagen har sagt sitt ska förslagen utvecklas fram till slutet av 2025. Utredningen föreslår att förändringarna träder i kraft i januari 2026.

I budgetpropositionen som lades fram i dag nämns innehållet i utredningen om jämlik tandhälsa helt kort: att den föreslår ett fast pris för undersökningar och viss förebyggande tandvård, att de regionala tandvårdsstöden till personer med särskilda behov föreslås övergå i statlig regi och att utredningen presenterar några olika modeller till det statliga högkostnadsskyddet.

Det verkar dock inte finnas några särskilda pengar öronmärkta till utveckling av förslagen eller liknande, utan det kommer i så fall längre fram.

– Vi kan konstatera att tandvårdsutredningens förslag nu hanteras och remissvaren analyseras för att eventuellt ta förslagen igenom riksdagen. Därför är det inte konstigt att det inte finns några spår av förslagen i den här budgetpropositionen, säger Jenny Måhlgren, kanslichef på Sveriges Tandläkarförbund.

Pandemin påverkade tandvården
Budgetpropositionen konstaterar att de statliga tandvårdsutgifterna minskade med drygt tio procent under 2020 på grund av pandemin – från nästan 6,7 miljarder kronor 2019 till knappt sex miljarder 2020.

Antalet besökare sjönk mest under första delen av pandemin och ökade igen mot slutet av 2020 och första halvåret 2021.

Många patienter var mitt i en behandlingsperiod när pandemin bröt ut och hade svårt att genomföra tandvårdsbehandlingar. En regeländring som trädde i kraft i september 2020 och gällde till augusti 2021 innebar att kostnaderna för vissa patienter kunde föras över till en ny ersättningsperiod. Totalt tog runt 150 000 patienter del av förlängningen. De flesta var mellan 71 och 75 år.

”Anslaget ökades under 2021 med 412 miljoner kronor på grund av detta och föreslås minskas med motsvarande nivå 2022 eftersom förordningen löpt ut,” står det i budgetpropositionen.

Totalt drygt sju miljarder kronor från staten föreslås gå till tandvårdsförmåner för 2022.

Pengar till utbildning
I budgetpropositionen finns det pengar till kompetensutveckling för personalen inom hälso- och sjukvården.

– Det är självklart positivt och vi behöver arbeta för att säkerställa att tandläkare får ta del av dem, säger Jenny Måhlgren.

Äldre får mer
Propositionen innehåller också resurser till äldreomsorgen.

– Tandläkarförbundet kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa att äldres tandvård och munhälsa inkluderas.

Satsningar på universitetsforskning är däremot blygsamma, anser Jenny Måhlgren.

– Det går emot de slutsatser vi drar att större och långsiktiga satsningar måste göras på forskning och kunskapsspridning, inte minst efter lång tid med en pandemi, säger hon.

Privattandläkarna besvikna
Organisationen Privattandläkarnas vd Merit Lindberg är kritisk till budgetpropositionen.

– Budgeten är en stor besvikelse. Det saknas viktiga reformer för tandvårdsföretagen. Till exempel hanteras inte frågan om vårdmoms vid uthyrning av vårdpersonal, trots att denna nyligen införda moms har ökat kostnaderna för såväl tandvårdsföretag som patienter, säger hon i ett pressmeddelande.
Janet Suslick

FAKTA – VEM BETALAR FÖR TANDVÅRDEN?

* Hushållen betalade 17,5 miljarder kronor för tandvård 2019. Det var cirka 57 procent av den totala tandvårdskostnaden.

* Staten betalade knappt 6,7 miljarder kronor för tandvården samma år.

* Regionerna betalade 7,6 miljarder kronor.

Källa: Regeringens budgetproposition för 2022

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Utredningen om jämlik tandhälsa"

Prisregleringar kritiseras i remissvar

Tandvårdsutredning De flesta som har skrivit remissvar till utredningen om jämlik tandhälsa som presenterades i våras är positiva till det mesta i den, men Försäkringskassan tror att reformer kan införas först år 2027, och flera instanser vill inte ha någon prisreglering.
6 okt 2021
Plusmaterial

Sveriges Tandläkarförbund svarar på tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredning En förenklad problembild och ett förslag som inte leder till målet om en jämlik tandhälsa. Det är några av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på tandvårdsutredningen. Man anser också att tandläkarprofessionen borde ha fått komma till tals i större utsträckning.
2 sep 2021
Plusmaterial

Mannen bakom utredningen

Mötet Efter tre års arbete har den statliga utredningen om jämlik tandhälsa levererat sitt slutbetänkande. Utredningens huvud­sekreterare Martin Färnsten har uppskattat att få lära sig ett system så grundligt, och kan nu äntligen prata om förslagen.
3 maj 2021
Plusmaterial

Nytt stödförslag för vuxna med särskilda behov

Tandvårdsutredning Utredningen om jämlik tandvård föreslår ett nytt statligt, selektivt tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov. Om riksdagen säger ja kommer runt 5 procent av alla vuxna patienter ha rätt till det.
27 apr 2021
Plusmaterial

Debatt: Tillvarata tandvårdens resurser bättre

Debatt Vi, folktandvårdens tandvårdschefer, välkomnar den nya tandvårdsutredningen som tydligt lyfter behovs- och solidaritetsprincipen och är ett steg på vägen mot en mer tillgänglig tandvård. Vi är dock oroliga för att utredningens förslag inte räcker till för att lösa de regionala problem som påverkar tillgången till tandvård för stora delar av befolkningen.
3 maj 2021

Debatt: Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Debatt Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.
10 maj 2021

TEV oroliga för sämre kostnadstäckning

Tandvårdsutredning Patrik Andrén, ordförande för Tandläkare – Egen verksamhet, TEV, tycker att utredningen för jämlik tandhälsa har gjort en bra genomlysning av svensk tandvård, men ser flera oroande förslag.
28 apr 2021

Hur var arbetet i referensgrupperna?

Tandvårdsutredning I en av den nya tandvårdsutredningens referensgrupper fanns flera representanter från riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund. Här berättar några av dem hur de upplevde arbetet.
29 apr 2021

Förbundet underkänner utredningens analys

Tandvårdsutredning Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.
6 apr 2021

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Tandvårdsutredning Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.
6 apr 2021

Utredaren har lämnat över

Intervju Veronica Palm har lång erfarenhet som riksdags­ledamot, och har ett stort intresse för rättvisefrågor. I tre år har hon arbetat med utredningen om jämlik ­tandhälsa, nu är det upp till regeringen att lägga fram en proposition.
31 mar 2021
Plusmaterial

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

REMISS Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.
29 mar 2021

Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor

TANDVÅRDSUTREDNING Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm, särskild utredare, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.
1 mar 2021

Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning

Högkostnadsskyddet Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas. Regeringen vill att det ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Tandläkarnas representanter är oroliga för att det kan hota fri prissättning och fri etableringsrätt och att patienterna kan bli förlorarna.
7 dec 2020

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.
6 nov 2020

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.
13 jan 2020

Viss tandvård kanske kan bli sjukvård

Ojämlik tandhälsa Tandvård som är ett led i en sjukvårdsbehandling kan komma att ingå i hälso- och sjukvårdens finansieringssystem. Det säger Veronica Palm, som leder utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.
27 maj 2019

Många förslag till Veronica Palm

Jämlik tandhälsa Regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm mötte en engagerad publik när hon på årets odontologiska riksstämma i Göteborg berättade om det pågående utredningsarbetet.
12 dec 2018

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.
17 maj 2018

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.
18 apr 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch