Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros

Forskning 7 mar 2018
Dela artikeln
Forskare från Israel rapporterar om en dramatisk ökning av patienter med benskörhet som drabbats av osteonekros i käken efter att de bytt behandling från bisfosfonater till den monoklonala antikroppen denosumab (Prolia), som ges en gång var sjätte månad.

Studien omfattar endast 31 patienter, men 9 av de 22 patienter (41 procent) som bytte från bisfosfonater till denosumab drabbades av symtom på osteonekros redan efter tre doser eller färre. Detta kan jämföras med att en av nio patienter (11 procent), som tidigare inte behandlats med bisfosfonater, också fick liknande symtom av denosumab inom samma tidsrymd.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch