Chans att fylla kunskapsluckor
En lång rad frågeställningar inom odontologin finns med i SBU:s databas. Foto: Colourbox

Chans att fylla kunskapsluckor

27 feb 2013
Dela artikeln
Vetenskapsrådet utlyser pengar till klinisk forskning som kan fylla kunskapsluckor. Tandvården kan ligga bra till, eftersom många kunskapsluckor finns med i SBU:s databas.

Det finns många kunskapsluckor inom odontologin. Nyttan och riskerna med olika metoder har inte undersökts på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt.

Nu har Vetenskapsrådet och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) startat ett nytt samarbete. Särskilda medel avsätts för projekt som finns med i en databas över kunskapsluckor. En lång rad frågeställningar inom odontologin finns redan med i SBU:s databas.

Odontologin bör ligga väl till, tror Björn Klinge, dekanus vid odontologiska fakulteten i Malmö och ledamot i SBU:s nämnd.

Sista ansökningsdag för att få forskningsbidrag från Vetenskapsrådet är 4 april.

Läs mer om kunskapsluckorna inom tandvården här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
Taggar:
  1. Kommentar från Nils Norrsell 9 mars 2013:

    SBU har visat att evidens saknas för rotfyllningsmetoder som majoriteten av tandläkare använder. Samma sak gäller antiseptiska inlägg, bland vilka i synnerhet kalciumhydroxid har visats vara ineffektivt. Många kliniker har vittnat om N2-metodens effektivitet. Bl.a. har en nyligen offentliggjord prospektiv studie av Venuti (2012) bekräftat att långtidsresultaten med N2 är goda.
    Det saknas en strikt vetenskaplig jämförande studie.
    Nils Norrsell

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch