Cystan upptäcktes inte

2 sep 2013
Dela artikeln
På grund av trångställning togs panoramaröntgen. En trolig cysta upptäcktes inte, inte heller senare av specialist. Först efter två år upptäcktes cystan i vänstra delen av gommen. Fallet anmäldes enligt lex Maria.

OPG-röntgen togs i september inför tandreglering. Bilderna granskades av både behandlande tandläkare vid bildtagningstillfället och vid visningen för ortodontisten. Inte vid något av de två tillfällena journalfördes utlåtandet om bildgranskningen eller något om ett uppklarnat område ovanför tand 22.

Enligt IVO:s utredning är journalen väl förd enligt patientdatalagens och dess föreskrifts intentioner. Det finns dock ingen dokumentation av granskningen av panoramaröntgen där uppklarningen i regio 22 fanns.

IVO konstaterar att journalföringen kan förbättras; det finns ingen dokumentation om vad man sett på panoramaröntgenbilderna och det framkom vid kvalitetsanalysen att tandläkare sällan journalför sin röntgengranskning, dock ibland vid apikalröntgen.

IVO konstaterar också att det fanns brister i journalföringen vid den käkkirurgiska klinikens journalföring; i löpande journaltext gick det inte att hitta ordinationer och förskrivningar utan endast hänvisning till E-receptet.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 10, som kommer ut den 5 september.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören.: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch