Daglig alkohol kan öka risken för parodontit
Forskarna följde 532 personer under fem år för att se hur den kliniska fästenivån påverkades av deras alkoholintag. Foto: Colourbox

Daglig alkohol kan öka risken för parodontit

Forskning 9 jan 2018
Dela artikeln
Regelbundet alkoholintag av minst ett glas per dag ökade risken hos män för försämrad klinisk fästenivå med 34 procent.

Att dricka ett glas alkohol per dag, eller mer, är en tydlig riskindikator för parodontit. Det kan brasilianska och amerikanska forskare konstatera efter att ha följt 532 personer mellan 18 och 65 år under fem års tid för att se hur den kliniska fästenivån påverkades av deras alkoholintag.

Försökspersonerna genomgick en fullständig tandundersökning vid studiestart där den kliniska fästenivån kontrollerades vid sex ställen per tand. Samma undersökning genomfördes sedan fem år senare för att fastställa förändringen. En förändring vid minst två tänder på över tre millimeter ansågs vara bevis för sjukdomsprogression.

För män sågs en tydlig koppling till alkoholintaget, där män som drack minst ett glas per dag hade 34 procent högre risk för sjukdomsprogression jämfört med män som inte drack alls. Något liknande samband sågs dock inte för kvinnor.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch