Dags att uppdatera medicinlistan

HJÄRTFLIMMER 22 feb 2017
Dela artikeln
Nya läkemedel vid behandling av blodpropp har kommit. Det leder nu till att Läkemedelsverket inför nya behandlingsrekommendationer, något som också påverkar tandvården.

Anledningen till de nya rekommendationerna är att nya läkemedel vid behandling mot blodpropp har kommit. De tidigare rekommendationerna gällde användningen av warfarin, men var mer allmänt hållna och gällde inte förmaksflimmer.

Fyra nya orala antikoagulantiamediciner, NOAK, har introducerats på marknaden: Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban och Edoxaban.

– För många patienter fungerar warfarin utmärkt, och då ska patienten fortsätta med denna medicinering. Den kräver dock kontroll av pk-värdet (INR). Det behövs inte för de nya NOAK-medicinerna. För dessa gäller standarddosering utifrån njurfunktion och ålder, förklarar Susan Erichen, läkare och utredare på Läkemedelsverket och en av dem som suttit med i den expertgrupp som tagit fram rekommendationerna.

Också käkkirurg Mats Wallström, käkkirurg vid specialistkliniken för käkkirurgi i Västra Götaland, har deltagit i expertgruppen.

Han påpekar att eftersom tandvården ofta möter dessa patienter är det viktigt att känna till vilken medicinering de står på för att minska risken för blödningar vid olika ingrepp.

– I och med att nya läkemedel har införts är det viktigt att uppdatera den medicinska listan, påpekar han.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch