Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor
Män hade genomgående sämre tandhälsa än kvinnor i alla socialgrupper, men den var sämst i socialgrupp 3 och bäst i socialgrupp 1. Foto: Colourbox

Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor

Forskning 7 jun 2018
Dela artikeln
Personer med dålig tandhälsa hade 45 procents högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och 58 procents högre risk att dö i cancer, enligt ny svensk studie.

Att ha dålig tandhälsa verkar vara en faktor som ökar risken att avlida, särskilt i hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Det visar en svensk kohort-studie som under 44 år har följt närmare 1 400 personer mellan 18 och 66 år gamla.

Vid studiens start, 1970, genomgick deltagarna en klinisk dentalundersökning, som även inkluderade 18 röntgenbilder, där tandstatusen grundligt registrerades i sex olika tandhälsovariabler. Män hade genomgående sämre tandhälsa än kvinnor i alla socialgrupper, men den var sämst i socialgrupp 3 och bäst i socialgrupp 1. Deltagarna har följts fram till 2014 då överlevnaden kontrollerades med hjälp av Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Drygt hälften av deltagarna hade hunnit avlida under de 44 år som gått sedan studiestart, och dålig tandhälsa visade sig vara en signifikant riskfaktor även efter justering för ålder, kön, rökning och socialgruppstillhörighet. Risken att dö oavsett orsak var 27 procent högre för deltagare med dålig tandhälsa. När det gäller specifika orsaker var risken att dö i hjärt-kärlsjukdom 45 procent högre och risken att dö i cancer hela 58 procent högre för de med dålig tandhälsa.

De svenska forskarna poängterar dock att de inte har kontrollerat livsstilsfaktorer som alkoholkonsumtion och fetma, som negativt kan påverka både tandhälsan och risken att dö, vilket gör att resultatet inte kan anses visa ett orsakssamband utan bara beskriva ett signifikant samband mellan olika variabler.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören.: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch