Dåligt med patientsäkerhet i utbildningarna
Socialstyrelsen vill undersöka vidare hur mycket kunskap om patientsäkerhet tandläkare och andra inom vården får i grundutbildningen. Foto: Colourbox

Dåligt med patientsäkerhet i utbildningarna

Rapport 20 apr 2015
Dela artikeln
Ordet patientsäkerhet förekommer i mycket begränsad omfattning i kursplanen för tandläkare. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Myndigheten har undersökt hur ofta termen patientsäkerhet används i kursplanerna för grundutbildningar i flera vårdyrken, däribland tandläkare och tandhygienister. I båda fallen förekommer ordet i mycket begränsad omfattning, skriver Socialstyrelsen.

Det behöver inte betyda att undervisning om patientsäkerhet saknas, konstaterar myndigheten, men risken är större att ämnet inte får en tydlig plats i utbildningen.

Undersökningen är ett första steg i att kartlägga vilken patientsäkerhetskunskap som legitimerade grupper i hälso- och sjukvården får i grundutbildningen.

Socialstyrelsens rapport visar också att tandvårdspersonal i mindre utsträckning än hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av landstingens utbildningar i patientsäkerhet.

Läs Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet här!

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch