Digital teknik ändrar arbetsfördelningen
Michael Braian, tandläkare, tandtekniker och forskare. Foto: Jenny Leyman

Digital teknik ändrar arbetsfördelningen

Riksstämman 2015 12 nov 2015
Dela artikeln
Utvecklingen inom 3D-printing går mycket fort, men det finns mycket att förbättra i arbetskedjan från scanning till framställning, anser Michael Braian, tandläkare och tandtekniker.

Trots att mycket kan förbättras ser han stor potential i tekniken. Tandteknikerna har använt sig av digital teknik under många år och många laboratorier har lång erfarenhet av att digitalisera gipsmodeller och designa tänder digitalt. Men de har framför allt använt sig av subtraktiv framställning, det vill säga fräsmaskiner.

– Både kliniker och forskare kan vittna om att passformen är minst lika god som vid gjutna konstruktioner, och många gånger är den bättre. Men fräsarna är begränsade när det gäller framställning av vassa kanter, djupa underskär och andra komplicerade geometrier.

Här kan enligt honom den additiva framställningstekniken, det vill säga 3D-printning, bli ett komplement.

– Denna teknik har inte lika stora svårigheter att framställa väldigt komplicerade anatomiska detaljer.

– Det många kallar för lasersintrade konstruktioner är egentligen 3D-printade, så tandvården har både digitala framställningsmetoder och 3D-printade metall- och polymerkonstruktioner redan i dag, förklarar han.

Den digitala utvecklingen kommer delvis att påverka arbetsfördelningen mellan tandläkare och tandtekniker.

– Jag tror att vissa kliniker som har specialiserat sig på vissa typer av behandlingar, exempelvis implantat, kan ha en 3D-printer på kliniken för att framställa implantatguider och andra hjälpmedel.

– Men man får inte glömma att framställningsprocessen oavsett om den är subtraktiv eller additiv enbart utgör halva produktionsprocessen; någon måste utföra den digitala designen, det vill säga designa guiden i dator, och detta kräver tid och utbildning.

Michael Braian tror att många kliniker som har en produktionsenhet på plats kommer att ta hjälp av labben för designdelen, men därefter kommer själva produktionen av ske på kliniken.

– Ett annat alternativ är att klinikerna har en tandtekniker som jobbar på plats. Inte minst om det uppstår fel i processen. Vi tandläkare är inte vana att hantera dessa problem, men tandteknikerna gör det hela tiden, säger han.

Program vid odontologisk riksstämma 2015

Vad: Bygga tänder från pulver – möjligt och omöjligt med 3D-printning 
Vem: Michael Braian, Joakim Ålgårdh, Per Tidehag
När: Torsdag 12 november klockan 10.30–12.00

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

Årets riksstämma – en besökssuccé

Riksstämman 2015 Mer än 5000 besökare tog sig till årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Även för Swedental noterades ett toppresultat.
19 nov 2015

Smärtpatienter får lida i onödan

Riksstämman 2015 Samarbetet mellan tandvård och sjukvård måste bli bättre när det gäller upptäckt och behandling av patienter med kronisk käksmärta. Olika journalsystem och olika försäkringsmässiga skillnader ställer till problem.
13 nov 2015

Så påverkar generna risken för sjukdom

Riksstämman 2015 Vilka gener och molekylära mekanismer ligger bakom parodontit och karies? Hur samspelar ärftlighet och miljö?
13 nov 2015

Så kan tandvården värna om miljön

Riksstämman 2015 Tandläkare har något gemensamt med naturskadespecialisten Pär Holmgren. Han sysslar också med skadeförebyggande verksamhet.
13 nov 2015

Fortfarande för hög antibiotikaförskrivning

Riksstämman 2015 Förskrivningen av antibiotika inom tandvården har minskat, men fortfarande skrivs för mycket ut.
12 nov 2015

”Tandläkaren måste göra en större insats”

Riksstämman 2015 Det behövs fler preventiva åtgärder för att komma tillrätta med den ojämlika tandhälsan hos barn i Sverige. Det konstaterade flera pedodontister vid ett seminarium på torsdagen.
13 nov 2015

"Vi vet att det råder starka samband"

Riksstämman 2015 Patienter med parodontit löper en ökad risk för olika systemsjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
12 nov 2015

Tandvården kan upptäcka osteoporos

Riksstämman 2015 Tandvården skulle kunna göra stora insatser för att identifiera patienter som har eller riskerar att få osteoporos. Och redan i dag finns det kliniker som arbetar med detta.
12 nov 2015

Rekordmånga fick pris på riksstämman

Riksstämman 2015 Scenen blev full av pristagare när Svenska Tandläkare-Sällskapet hade utdelning vid torsdagens invigning av riksstämman.
12 nov 2015

Ny stiftelse vill gynna odontologisk forskning

Riksstämman 2015 50 miljoner kronor blir grundplåten i en ny stiftelse för forskning och utbildning inom odontologi.
12 nov 2015

Gott samarbete på kliniken ger bättre tandvård

Arbetsmiljö Tandvårdspersonal som upplever stöd, tillit och gemenskap tycker att de gör ett bättre jobb än de som känner att arbetsklimatet brister.
11 nov 2015

Så gör du karriär utomlands

Tips En internationell karriär börjar med nyfikenhet och att du bjuder på dig själv, enligt Lena Hosseinzadeh, ortodontist i Danmark. Hon berättar om sina erfarenheter på årets odontologiska riksstämma.
10 nov 2015

Årets studenter prisas

Utmärkelse Lugn, tålamod och noggrannhet. Det är några av styrkorna som årets studenter uppvisar och som de prisas för vid årets riksstämma i Göteborg.
9 nov 2015

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch