Diklofenak före extraktion av visdomstand minskar smärtan

Forskning 24 apr 2018
Dela artikeln
Diklofenak injicerat lokalt före extraktion av visdomständer minskar den postoperativa smärtan, visar brittisk studie.

En låg dos av NSAID-läkemedlet diklofenak injicerat lokalt i munslemhinnan efter att lokalbedövningen lagts före extraktion av visdomstand förbättrar signifikant det postoperativa smärtförloppet. Det visar en brittisk studie där 75 patienter i behov av visdomstandsextraktion lottades till en av fem grupper.

Patienterna fick en speciell formulering av diklofenak kombinerat med hydroxypropyl-beta-cyklodextrin (HPβCD) i doser om 5, 12,5, 25 eller 50 milligram i en milliliter eller en placeboinjektion av en milliliter sterilt vatten.

Under de första sex timmarna efter operationen mättes patienternas smärtnivåer på en 0 till 100 millimeters VAS-skala av forskarna, som även registrerade behovet av paracetamoltabletter som så kallad räddningsmedicin och reaktioner i operationsområdet.

Därefter fick patienterna gå hem och själva fortsätta registrera smärtnivåer varje timme i ytterligare sex timmar samt behovet av räddningsmedicin. Efter operationsdagen registrerade patienterna själva sina smärtnivåer och behov av räddningsmedicin dagligen under en vecka.

Patienterna som fått diklofenak klarade sig genomgående bättre från smärta under de första sex timmarna liksom även under de första tolv timmarna. Det tog signifikant längre tid innan de började känna någon smärta efter ingreppet och de använde signifikant mindre räddningsmedicin.

Ungefär var sjätte patient som fick diklofenakinjektion upplevde en biverkning vid injektionsstället, något som inte drabbade någon placebopatient. I övrigt var det ingen skillnad i biverkningspanoramat.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch