Äldres munhälsa sätts i fokus

15 apr 2011
Dela artikeln
Sveriges Tandläkarförbund breddar sitt folkhälsoarbete. Satsningen kallas "Dina tänder – hela livet".

Under flera år har förbundet aktivt arbetat för att minska godis- och läskkonsumtionen bland barn och ungdomar. Nu inleds ett arbete riktat även till vuxna och äldre.

Flera insatser för att förbättra de äldres munhälsa planeras. Förbundet börjar med att utreda om och hur äldres munvårdsbehov tas upp i bedömningen av biståndsbehovet. En enkät ska skickas ut till dem som ansvarar för kommunernas biståndshandläggare för äldre.

Tandläkarförbundet kommer även att samtala om de äldres tandvårdssituation med pensionärsorganisationer, forskare, myndigheter och organisationer.

En policy om äldres tandvård och munhälsa har tagits av Tandläkarförbundet.

Ett mål är att alla tandläkare ska ha kunskap om de äldres tandhälsa och tandvårdsbehov. Bland annat vill förbundet att mer utbildning inom gerodonti ska ingå i grundutbildningen.

Ett annat mål är att öka medvetenheten om betydelsen av god munhälsa hos äldre både bland de äldre själva och bland vårdpersonal, biståndsbedömare och andra. Förbundet ska till exempel verka för att öka samarbetet mellan tandvården och kommunernas äldreomsorg, hemtjänsten med mera.

 

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch