Dåligt betalt för barn- och ungdomstandvård
I rapporten föreslås en modell där ersättningen delas upp i en fast del, som är lika för alla, och en rörlig åtgärdsbaserad ersättning av samma typ som i vuxentandvården.

Dåligt betalt för barn- och ungdomstandvård

Rapport 15 dec 2017
Dela artikeln
Det behövs en ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård. Det är slutsatsen i en ny rapport från Privattandläkarna.

I rapporten, Framtiden tandvård för barn och unga, gör ekonomiforskaren Mattias Lundbäck en översyn av de ersättningsmodeller som finns i dag, och hur de skulle kunna anpassas till nya förutsättningar i framtiden.

– I dag finns en risk för en tudelning av tandvården i Folktandvård och privata vårdgivare, där barn och unga med dålig tandhälsa tas omhand av Folktandvården. När dessa barn blir fler finns en risk för ekonomiskt underskott i verksamheten, säger Mattias Lundbäck.

Han nämner att åldersgränsen för barn- och ungdomstandvård ska höjas till 23 år, vilket gör att fler omfattas av landstingens ersättningssystem, och att det många i den stora gruppen nyanlända har stora tandvårdsbehov.

Det är i dag stora skillnader mellan de olika landstingens ersättningssystem och det saknas nationella rekommendationer för hur ersättningsmodeller för barn- och ungdomsvård ska utformas.

Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna, poängterar att det är en stor ekonomisk risk för en liten vårdgivare att ta sig an barn- och ungdomar, och att dagens system inte är anpassat för unga patienter med stora vårdbehov.

– Det finns en risk att privata vårdgivare inte tar sig an dem, och därmed ställer sig utanför den här delen av tandvården. Det ger en försämrad valfrihet för patienterna. Vi tycker att det i första steget behövs en bättre ersättningsmodell och att det i nästa steg måste tillföras medel för detta, säger Merit Lindberg.

– En möjlig lösning för att jämna ut de ekonomiska riskerna är att kombinera kapitation och åtgärdsersättning, säger Mattias Lundbäck.

Han föreslår en modell där ersättningen delas upp i en fast del, som är lika för alla, och en rörlig åtgärdsbaserad ersättning av samma typ som i vuxentandvården.

 

Fakta - Dagens ersättningsmodeller

Försäkringskassan, som hanterar ersättning för vuxentandvård, tillämpar åtgärdsersättning.

Landstingen, som hanterar barn- och ungdomstandvården, ersätter i regel per individ, så kallad kapitation.

Ett fåtal landsting har en modell där de avsätter ersättning i en riskpott för patienter med stora vårdbehov.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch