Enklare att blåsa i visslan

Nya lagar 29 jun 2017
Dela artikeln
Den 1 juli träder ett antal nya lagar i kraft. Bland nyheterna: Allmän värnplikten återinförs, vi vår en ny namnlag och skyddet för visselblåsare utökas.

Förutom att den allmänna värnplikten återinförs efter sju år ska det bli lättare att visselblåsa. Den 1/7 får vi nämligen en ny lag om meddelarskydd. Tidigare har endast offentliganställda omfattats av meddelarskyddet. Nu omfattas även anställda inom vård, skola och omsorg inom den privata sektorn.

Meddelarskyddet innebär att arbetsgivaren inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter om till exempel missförhållanden till media, och inte heller bestraffa en anställd som vänt sig till media.

En tredje lag som ändras är namnlagen. Det blir hädanefter enklare att byta både för- och efternamn och dessutom flera gånger. Alla efternamn ska fås genom ansökan. Det innebär att barn får inte längre automatiskt får ett efternamn vid födsel eller adoption. Det ska också vara möjligt att ha dubbla efternamn.

En fjärde viktig lag är att SOS nu kan sms-varna alla som använt sin mobiltelefon i ett område. Tidigare har SOS kunnat skicka varnings-sms till personer som har bostadsadress i ett drabbat område. Övrig allmänhet har vid hot eller allvarliga olyckor fått varning via radio eller tv.

Så införs en ny lag

Det är Sveriges riksdag som fattar beslut om lagändringar och nya lagar. Det börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Det kan också vara ett förslag från riksdagsledamöter, en motion.

Så här går det oftast till när regeringen vill införa en ny lag:

1. En statlig utredning tillsätts för att undersöka förutsättningarna för regeringens planer.
2. Utredaren skriver ett betänkande när utredningen är klar.
3. Remissrunda: Berörda myndigheter, organisationer eller andra får läsa betänkandet och komma med synpunkter.
4. Ett utkast till lag skrivs av regeringen, en så kallad lagrådsremiss. Lagrådet granskar remissen så att den inte strider mot befintliga lagar.
5. Lagförslaget, propositionen, finputsas av regeringen och lämnas över till riksdagen.
6. Ett eller flera utskott i riksdagen får komma med synpunkter.
7. Riksdagen röstar om förslaget. Vid majoritet i riksdagen utfärdas en ny lag i Svensk författningssamling.

Källa: Regeringen.se

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch