Enligt konstens regler

Etik 5 mar 2019
Dela artikeln
Uttrycket ”lege artis” är en viktig ledstjärna för yrkesutövande tandläkare. Men vad står det för och vad innebär det egentligen? Under Etikdagen, som anordnas av förbundets etikkommitté den 15 mars, kommer detta ibland diffusa begrepp att diskuteras.

Vetenskap och konst är ett uttryck som används av vissa universitet, till exempel KTH. Med det menas att man tillägnat sig en färdighet som man tillämpar exempelvis i sitt yrke. Inom vården talar man i stället om lege artis, ett begrepp som bäst översätts till ”enligt konstens regler”.

För många är det kanske ett diffust begrepp som ger utrymme för olika tolkningar. Studerar man begreppet närmare förstår man att det handlar om en ödmjukhet inför yrket. Vi har alla sett skolboksexempel på diagnoser och behandlingar där undervisningen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det krävs inte många år i yrket förrän det dyker upp situationer där man inte helt kan luta sig mot det man lärt sig i skolbänken.

“Lege artis innebär i praktiken att man gör något som är allmänt accep­terat inom tandläkarkåren och som inte strider mot vetenskapen.”

Typiska situationer är när patientens önskemål eller ekonomiska möjligheter inte går ihop med vad tandläkaren betraktar som god tandvård. Ibland är det anhöriga eller andra personer som före­träder patienten som har förslag eller krav på behandlingar, eller patienten själv som vill ha porslinskronor på helt friska tänder.

Lege artis innebär i praktiken att man gör något som är allmänt accep­terat inom tandläkarkåren och som inte strider mot vetenskapen. Men detta är inte lätt att förhålla sig till när det inom kåren finns starka förespråkare för vissa behandlingar och många olika åsikter.

Även i den vetenskapliga litteraturen går ibland åsikterna isär. Ofta handlar det dock om detaljer i ­behandlingar: Att installera en fixtur i ett infekterat område vet alla är fel, däremot finns det utrymme för olika åsikter om hur man optimerar behandlingen.

“Även om implantatbehandlingen kanske inte äventyras av infektionerna och vice versa känner nog de flesta tandläkare tveksamhet inför en sådan behandling.”

Men ibland rör det sig om mer kontroversiella beslut. Som när patienten vill ha ett implantat på en plats i bettet, men har obehandlade infektioner någon annanstans i munnen; patienten vill bara ha en ny tand, inte något mer. Även om implantatbehandlingen kanske inte äventyras av infektionerna och vice versa känner nog de flesta tandläkare tveksamhet inför en sådan behandling. Risken i ett sådant läge är att patienten lämnar mottagningen utan vare sig ny tand eller infektionssanering.

Den 15 mars anordnas Etikdagen, en före­läsningsdag med diskussioner där läkare, tandläkare och representanter från myndigheter som IVO och SBU kommer delta tillsammans med företrädare för akademin. Ämnet som kommer att diskuteras är just begreppet lege artis. Läkaren har i sitt yrke ett ansvar för patientens hälsa. Därför är Svenska Läkar­förbundets ordförande Heidi Stensmyren inbjuden tillsammans med läkaren Christian Unge, som skrivit en bok där han berättar om svåra etiska gränsdragningar som skäl till varför fel inträffar inom vården. Tandläkaren ­Michael Karlstén har sedan många år varit engagerad inom området estetisk tandvård. Han hanterar dagligen etiska dilemman i sin kliniska vardag och kommer att dela med sig av sina funderingar under dagen.

Utöver dessa deltar Lars Sandman, professor inom organisationsetik inom hälso- och sjukvården, och Lars Svärd, inspektör på IVO. IVO är den myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn inom tandvården, och ytterst fattar beslut om huruvida en anmäld tand­läkares behandling eller bedömning är korrekt eller inte. Moderator för diskussionen är Sofia Tranaeus, tandläkare och adjungerad professor inom medicinsk och odontologisk metod­utvärdering vid Malmö högskola och avdelningschef på SBU.

Förhoppningen med den här dagen är att ge klarhet i begreppet lege artis, som ställer krav på oss att ständigt utvärdera och utveckla oss själva.

Text: Eric Kollinius, för Etikkommittén i Sveriges Tandläkarförbund

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Etik"

Förlorade legitimation efter utskrivning av narkotika

Etik Tandläkare som skriver ut narkotika till sig själva kan bli av med legitimationen. Det visar två beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
27 aug 2019
Plusmaterial
26

Folktandvården anmäler tandläkare till IVO

Patientsäkerhet Folktandvården Gävleborg anmäler en tidigare medarbetare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Personen kan utgöra en fara för patientsäkerheten, anser folktandvården.
22 aug 2019
30

Nya regler för etikprövning

Etik Tydligare regler och skärpta straff. Det är några av förändringarna i etikprövningslagen som regeringen nu föreslår.
21 aug 2019
17

HSAN återkallar legitimation: Har orsakat stort lidande

Etik En tandläkare i Göteborg har blivit av med sin legitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Tandläkaren har lämnat patienter i sämre skick än före behandlingarna, anser HSAN.
14 aug 2019
Plusmaterial
28

Käkkirurg förlorar legitimation

Etik En käkkirurg som har visat stora brister både praktiskt och teoretiskt blir av med sin tandläkarlegitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
18 jun 2019
Plusmaterial
34

Medicin sattes inte ut trots blödningsrisk

Etik Patienten fick ett långvarigt hematom i ansiktet och på halsen efter en fixtur­operation i underkäken. Trots det tog tandläkaren inte kontakt med patientens läkare för att diskutera utsättning av läkemedel inför en fixturoperation i överkäken – och patienten fick ett nytt långdraget hematom.
28 maj 2019
Plusmaterial
34

Legitimationen dras för “lasermannen”

Etik På fem år gjorde tandläkaren uppåt 12 000 fyllningar på drygt 700 patienter. Tandläkaren använde oftast laser i stället för att borra. Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) dragit in legitimationen för ”lasermannen”.
23 maj 2019
Plusmaterial
33

Förskrev narkotika för eget bruk

Etik En tandläkare i Västergötland förskrev narkotikaklassat sömnmedel till sig själv. Nu får han kritik för det från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
21 maj 2019
21

Kritik för undermålig journal

Etik Vårdanteckningar och ekonomiska noteringar om utförda åtgärder ska hållas isär i patientjournalen. En tandläkare i Västmanland som har blandat anteckningarna får kritik för det från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
23 apr 2019
Plusmaterial
19

Arbetsplatsens brister mildrar påföljd

Etik Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat en tandläkare i Östergötland och funnit stora brister. Men eftersom hon får utbildning och handledning hos en ny arbetsgivare får hon behålla legitimationen och slipper prövotid.
2 apr 2019
Plusmaterial
26

Tog tre år att dra in legitimationen

Etik 2015 larmades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av Försäkringskassan om allvarliga brister i en tandläkares behandlingar, men först tre år senare drogs tandläkarens legitimation in.
27 mar 2019
Plusmaterial
7

Tandläkaren lämnade pulpablottor

Etik En tandläkare i Västra Götaland slipade en patients tänder och kom in på pulpan. Han åtgärdade det inte och patienten fick ont. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som anser att omhändertagandet av patienten uppvisar omfattande brister.
18 feb 2019
Plusmaterial
11

Torgny Alstad belönas med etikpris för tandläkare

inspiratör Torgny Alstad, universitetslektor och övertandläkare vid institutionen för odontologi i Göteborg, får Tandläkarförbundets etikpris på 20 000 kronor.
8 feb 2019
272

Många missar fördröjde rotbehandling

Etik Patienten hade svåra tandsmärtor och besökte sex olika tandläkare i Stockholms län under ett år. Nu har tre av dem fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att de inte har undersökt patienten på ett adekvat och rimligt sätt.
5 feb 2019
Plusmaterial

Rotbehandlingarna gick snett

Etik Två filar gick sönder under en rot­behandling och filrester lämnades kvar i tanden. Bland annat därför får en tandläkare i Småland anmärkningar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
15 jan 2019
Plusmaterial
70

Tandhygienist får prövotid

Etik När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade en tandläkare som sedan blev av med sin legitimation, upptäcktes att även tandhygienisten på praktiken hade varit oskicklig. Nu har hon fått tre års prövotid.
8 jan 2019
Plusmaterial
10

HSAN drar in tandläkarens legitimation

Etik En privattandläkare i Malmö har varit så oskicklig att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har tagit ifrån honom legitimationen.
8 okt 2018
168

God tandvård går före ekonomiska diskussioner

Etik ”I samband med ekonomiska diskussioner måste adekvat omhändertagande av patienten prioriteras.” Det skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett beslut som rör en implantatbehandling i Malmö.
24 okt 2018
Plusmaterial
17

Kritik för fast protetik utan sjukdomsbehandling

Etik En tandläkare i Göteborg får hård kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Han cementerade fast protetiska konstruktioner utan att först utföra nödvändiga förbehandlingar.
1 nov 2018
Plusmaterial

Remisskarusell orsakade onödigt lidande

Lex Maria En multisjuk tonåring med svår intellektuell funktionsnedsättning kom till en folktandvårdsklinik i Skåne med tandvärk. Trots rotrester, kariesskadade tänder och parodontit fick hon vänta ett halvår på tandsanering.
4 maj 2018
30

Extraktion orsakade sjukhusvistelse

Etik Extraktion av en visdomstand i underkäken ledde till att en patient i Södermanland fick ligga på sjukhus i sex dagar.
26 sep 2018
Plusmaterial

IVO kritiserar bristfällig journal

Etik När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar patientfall får journalen ofta anmärkning trots att vården bedöms som rimlig och adekvat.
3 okt 2018
Plusmaterial

Strutsmetoden kostade legitimationen

Etik Att köra strutsmetoden när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kallar till möte kan kosta dig legitimationen. Så har det blivit för en tandläkare i Norrbotten.
23 aug 2018
Plusmaterial

Undvik tvång när barn får panik

Etik Om ett barn får panik och börjar göra motstånd i behandlingsstolen är det bättre att avbryta behandlingen än att tvinga barnet att fortsätta. Det framgår av ett beslut som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat.
23 aug 2018
Plusmaterial
920

 När någon annan gör fel

Etik ”Har jag en dålig dag kanske någon dör”, så lyder titeln på en nyutgiven bok av läkaren ­Christian Unge där han bland annat beskriver sina egna misstag i yrkeslivet. Om alla hade hans öppet självkritiska blick hade många fel kunnat undvikas.
5 jul 2018
Plusmaterial

 Tandläkare granskas efter flera brister

Etik En privattandläkare i Helsingborg granskas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tre patientfall där IVO har sett brister.
7 jun 2018
Plusmaterial

 Funktionshindrad fick vänta ett halvår

Etik En multisjuk tonåring med svår intellektuell funktionsnedsättning kom till en folk­tand­vårds­klinik i Skåne på grund av tandvärk. Bristande remissrutiner gjorde att hon trots rotrester, kariesskadade tänder och parodontit fick vänta ett halvår på tandsanering.
9 maj 2018
Plusmaterial

Hon lyfter etiken

Porträttet Vad som är rätt eller fel beror på det ­sociala ­sammanhanget. Alla kan göra fel, men när det blir ­tokigt måste man kunna rätta till det, tycker ­Margareta Molin ­Thorén, ­professor i oral ­protetik i Umeå. Etiska frågor har alltid engagerat henne.
25 apr 2018
Plusmaterial
250

En av tio mobbad på jobbet

Etik Lagen är tydlig med att mobbning eller kränkande särbehandling är helt oacceptabelt. Och det är arbets­giva­ren som har huvudansvaret för att förebygga och hantera situationen.
10 apr 2018
Plusmaterial

Dog av blodförgiftning efter tandbehandling

Lex Maria En äldre, skör person fick sepsis (blodförgiftning) och avled på sjukhus några dagar senare. Orsaken tros vara en tandbehandling. Händelsen har lex Maria-anmälts.
5 feb 2018
858

Kommunikation viktigt vid akutbesök

Etik Det kan finnas anledning för folktandvården i Region Uppsala att förbättra sitt sätt att informera patienter och närstående när akuta situationer uppstår. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
15 mar 2018
Plusmaterial

Prövotid efter oskicklighet

Etik En tandläkare i Norrland får prövotid i tre år. Hälso- och sjukvårdens an­svars­nämnd anser att han har varit så oskicklig att det kan gå ut över patientsäkerheten.
15 feb 2018
Plusmaterial

Bör man överväga att behandla under tvång?

Etik Så lät den inledande frågan på seminariet ”Med etiken som vägvisare när kunskap inte räcker” på Riksstämma & Swedental 2017, arrangerat genom ett samarbete mellan Tandläkarförbundets etikkommitté och Svensk förening för orofacial medicin, SOM.
25 jan 2018
Plusmaterial

Tema

Etik

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch