Extremt tidigt födda sena i tandutvecklingen
Allt fler för tidigt födda barn räddas till livet och bildar en patientgrupp som tandläkare behöver vara uppmärksam på. Foto: Colourbox

Extremt tidigt födda sena i tandutvecklingen

Forskning 23 aug 2018
Dela artikeln
Tandanlagen hos barn födda före vecka 29 utvecklas långsammare än hos fullgångna barn, visar ny svensk forskning.

Barn som är födda före graviditetsvecka 29 är fortfarande i nioårsåldern inte i kapp sina jämnåriga kamrater när det gäller tandutvecklingen. Det kan svenska forskare visa efter att ha analyserat panoramaröntgenbilder av 36 extremt för tidigt födda barn (födda före vecka 29) samt 38 mycket för tidigt födda barn (födda mellan vecka 29 och vecka 32) och jämfört dem med 42 fullgångna barn. Barnen var alla nio år gamla när bilderna togs, och den åldern valdes för att barnen då är i skiftet mellan primära och permanenta tänder och det är också den ålder då ortodontiska diagnoser och behandlingsplaner initieras.

Totalt var det fem svenska forskare som analyserade panoramaröntgenbilderna på barnens sju tänder i vänster underkäke, tänderna 31 till 37, utan att veta när barnen på bilderna var födda. Samstämmigheten var stor när det gällde tand 37 som samtliga forskare bedömde var underutvecklad hos de extremt för tidigt födda barnen. Större oenighet var det för de övriga tänderna, 31 till 36, men när alla forskarnas bedömningar slogs ihop visade det sammanlagda snittresultatet att de extremt för tidigt födda barnen hade signifikant lägre mognadsgrad på sina tandanlag.

Fyndet är viktigt då allt fler extremt för tidigt födda barn räddas till livet och bildar en ny patientgrupp i barntandvården som tandläkare behöver vara uppmärksamma på, eftersom deras sena utveckling kan påverka tidpunkten för när diagnos och behandling bör sättas in, menar forskarna.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch