Få anmäler misstanke om barn som far illa
Dental försummelse ska anmälas till socialtjänsten. Även självdestruktivt beteende, till exempel skärmärken, tecken på ätstörningar och misstankar om drogbruk bör anmälas.

Få anmäler misstanke om barn som far illa

12 nov 2013
Dela artikeln
RIKSSTÄMMAN 2013. Misstänker du att ett barn far illa? Som tandläkare är du skyldig att genast anmäla det till socialnämnden. Det gör långt ifrån alla.

– Tandläkare anmäler inte misstankar om att barn far illa i den utsträckning som de skulle kunna. Det är en underrapportering, säger Ulrika Nygren, utredare vid Socialstyrelsen.

”Barn och unga som far illa – vad ska tandvården göra?” är namnet på ett symposium som hålls på årets odontologiska riksstämma på Stockholmsmässa i Älvsjö.

På symposiet presenteras en ny vägledning som Socialstyrelsen har skrivit på uppdrag av regeringen. Ulrika Nygren kommer att vara moderator. Helena Domeij, utredare på Socialstyrelsen och Stina Hermansson, gruppchef inom den sociala barnavården i Södertälje föreläser och diskuterar.

Få har anmält

De allra flesta tandläkare har någon gång misstänkt att ett barn har farit illa, men mindre än var femte har anmält det till socialtjänsten, visar en kartläggning som Barnombudsmannen gjorde 2010. Socialstyrelsens vägledning hänvisar till den.

Tandläkare eller övrig tandvårdspersonal som i sin verksamhet får kännedom om att ett barn far illa eller misstänker att det kan vara så ska genast anmäla det till socialnämnden. Det framgår av socialtjänstlagen (kapitel 14, första paragrafen).

Symposiet på riksstämman handlar om hur utsatthet bland barn och unga ser ut och hur man upptäcker att barn far illa. Hur tandvårdspersonal ska skriva en anmälan till socialtjänsten och hur de ska agera i kontakten med barn och föräldrar tas också upp. Konkreta dilemman och exempel från tandvården presenteras.

Vägledningen klargör att fysiskt och psykiskt våld och andra övergrepp ska anmälas till socialtjänsten.

Tandvården ska uppmärksamma tandskador som kan ha orsakats av misshandel och kväljningar eller tandvårdsrädsla som kan bero på sexuella övergrepp. Om barn berättar om utsatthet ska tandvården också anmäla det.

Försummelse ska anmälas

Även misstanke om omsorgssvikt, till exempel i form av dental försummelse, ska anmälas.

– Om föräldrarna försummar barnets tandvård kan det vara så att de även försummar andra behov hos barnet, säger Ulrika Nygren.

– När föräldrar sviktar i sin omsorg behöver de stöd från samhället.

Anmäl självdestruktivt beteende

Självdestruktivt beteende, till exempel skärmärken eller tecken på ätstörningar, liksom misstänkt drogbruk bör anmälas.

Tandvården bör även reagera när tonåringar med stora vårdbehov uteblir från besök.

– Det är viktigt att tandvården är medveten om att ett barn kan fara illa på grund av sitt eget beteende eller på grund av sin sociala situation i övrigt, säger Ulrika Nygren.

Behöver inga bevis

– Som tandläkare behöver du inte ha bevis för dina misstankar. Du kan utgå ifrån dina egna iakttagelser och din egen bedömning om du tror att ett barn far illa, säger Ulrika Nygren.

Det räcker att anmälaren känner oro för att barnet kan fara illa. Socialnämnden fattar sedan beslut om man behöver gå vidare. Socialtjänsten kan ha fått signaler även från andra håll som tyder på att en familj har problem.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 13 2013.

Symposium på årets odontologiska riksstämma:

Barn och unga som far illa – vad ska tandvården göra?

Dag: torsdagen den 14 november

Tid: 12.45 – 13.30

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

Zirkonia i fokus på riksstämman

RIKSSTÄMMAN 2013. Kronor i zirkonia blir snygga och går inte sönder. Men materialvalet förutsätter att man behärskar bettfunktion.
14 nov 2013

Fler känner till riktlinjerna i Gävleborg

RIKSSTÄMMAN 2013. Trots att tandvården ska anmäla misstankar om barn som far illa görs det inte i någon större utsträckning. Det har folktandvården i Gävleborg ändrat på.
15 nov 2013

Gamla vänner blir som nya

RIKSSTÄMMAN 2013. De gick på tandläkarutbildningen i Stockholm tillsammans på 1990-talet. Nu återförenas de på årets odontologiska riksstämma.
15 nov 2013

”Man lär sig mest av sina misstag”

Älska det du gör. Var passionerad och entusiastisk. Och lär dig av dina misstag. Det råder David Winkler, ordförande i International Federation of Esthetic Dentistry.
19 dec 2013

Läckra löpsedlar

Vid årets riksstämma bjöd Tandläkartidningen Swedentalbesökarna på möjligheten att skapa en egen löpsedel. Många nappade på idén och över 200…

19 dec 2013

Årets studenter stolta och överraskade

RIKSSTÄMMAN 2013. Fyra studenter tar emot var sitt pris i dag på årets odontologiska riksstämma.
14 nov 2013
Plusmaterial

Etiskt café med estetik på menyn

RIKSSTÄMMAN 2013. Självklart håller Etiska caféet öppet även i år, nu med estetiska problemställningar på menyn.
13 nov 2013

Flera förbättringar för äldre

RIKSSTÄMMAN 2013. Det finns brister i äldres tandhälsa och tandvården för äldre, men förbättringar har gjorts på senare tid.
15 nov 2013

”Många oklarheter inom estetisk tandvård”

RIKSSTÄMMAN 2013. Intresset för estetisk tandvård är mycket stort och har ökat under senare år, men det finns få riktlinjer att hålla sig till.
13 nov 2013

Från guld till bländvitt

RIKSSTÄMMAN 2013. Dagens patienter nöjer sig inte enbart med hållbara restaurativa lösningar – de ska vara estetiskt tilltalande också.
12 nov 2013

Kritisk till skönhetshetsen

RIKSSTÄMMAN 2013. Om du kan övertala utseendefixerade patienter att deras tänder inte är perfekta, men att du kan fixa det, kan du tjäna mycket pengar på det.
14 nov 2013

Tidiga besvär i käkarna efter whiplash-skada

RIKSSTÄMMAN 2013. Många personer som råkar ut för en whiplash-skada har tidigt efter olyckan besvär från käklederna i form av smärta och trötthet vid tuggning.
14 nov 2013

”Riksstämman är unik”

RIKSSTÄMMAN 2013. Estetik står i fokus när årets odontologiska riksstämma drar igång på torsdag på Stockholmsmässan i Älvsjö.
11 nov 2013

”Mer och mer av estetiska ingrepp”

RIKSSTÄMMAN 2013. Hallå där, gamla kurskamraterna Eva Nuemüller Pooyon, privattandläkare Stockholm, och Sara Fuierer Hauge, privattandläkare i Norge!
14 nov 2013

”Är mässan mindre eller har jag vuxit?”

RIKSSTÄMMAN 2013. Hallå där, Shahram Pouladi, från Täbytandläkarna som är på Riksstämman för första gången sedan 1995.
15 nov 2013

”Det är ju här det händer”

RIKSSTÄMMAN 2013. Hallå där, Sara Magnusson, från Malmö och Ola Weding, Uddevalla. Båda står i Colosseums monter på Riksstämman/Swedental.
15 nov 2013

Konsten att säga nej

RIKSSTÄMMAN 2013. Ska tandläkare göra som de egentligen tycker, eller som patienten vill?
14 nov 2013

Fler mutansstreptokocker hos barn med övervikt

RIKSSTÄMMAN 2013. Barn med övervikt och fetma har större antal mutansstreptokocker i munnen än normalviktiga barn, enligt en studie i Göteborg.
15 nov 2013

”Perfektion är inte perfekt”

RIKSSTÄMMAN 2013. David Winkler tror på harmonisk asymmetri – inte perfektion.
15 nov 2013

Stora kunskapsluckor inom barntandvården

RIKSSTÄMMAN 2013. Det finns stora kunskapsluckor inom barntandvården. Det visar en pågående systematisk kartläggning.
15 nov 2013

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch