Få anmälningar av fel på dentala produkter
Felfri?

Få anmälningar av fel på dentala produkter

1 mar 2013
Dela artikeln
Anmälningarna om fel eller tillbud till Läkemedelsverket av medicintekniska produkter och material inom tandvården är mycket låg.

Varje år görs ett stort antal anmälningar från sjukvården till Läkemedelsverket om fel och brister på medicintekniska produkter, men tandvården rapporterar mycket få. Så var det när Tandläkartidningen granskade statistiken för ett fem, sex år sedan, och så är det fortfarande.

– Varför det är så vet jag inte. Det kan handla om att man inte känner till att man ska anmäla eller att man inte bryr sig. Förmodligen finns det ett mörkertal, säger utredare Anna Wannberg.

Det som rapporteras in är exempelvis frakturering av produkter under eller efter behandling, samt allergiska reaktioner av material.

Vårdgivarna är skyldiga att anmäla produkter vid ett funktionsfel, vid försämring av en produkts egenskaper eller prestanda. Anmälan ska också göras vid felaktigheter och brister i märkningen eller bruksanvisningen som lett till en patients eller användares död, eller att någon fått ett försämrade hälsotillstånd av produkten.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch