Få biverkningar vid fluoridlackning
Omkring 300 miljoner amerikanska barn beräknas ha besökt tandläkaren och fått fluoridlack de senaste tio åren i USA. Foto: Katja Lundgren

Få biverkningar vid fluoridlackning

Forskning 4 aug 2021
Dela artikeln
Tio års användning av fluorid­lack i USA visar att det är sällsynt med biverkningar. De som rapporterats är oftast milda.

Amerikanska tandläkarorganisationen ADA publicerade nyligen en sammanställning av rapporterade biverkningar i samband med fluoridlackning. Den visar att få biverkningar har rapporterats de senaste tio åren, trots att fluoridlackning används mycket, även till barn.

Omkring 300 miljoner amerikanska barn beräknas ha besökt tandläkaren och fått fluoridlack de senaste tio åren i USA. Sammanställningen uppskattar, med hjälp av det, att det sker en biverkan maximalt en gång på en miljon fluoridlackningar, även om det vore underrapporterat.

Studien utgjordes av en sökning i FDA:s databas MAUDE (Manufacturer and User Facility Device Experience database) där biverkningar rapporteras in efter att produkten släppts på marknaden. Endast 65 biverkningsfall var inrapporterade mellan 2010 och 2020. Fem fall var allvarliga biverkningar som ledde till sjukhusinläggningar (7,7 procent av inrapporterade biverkningar). Mest vanliga biverkningar var svullnad (34 procent), ömhet/klåda (23 procent), utslag (17 procent) och kräkning (15 procent).

Resultatet är i linje med en tidigare studie på 2 424 barn där ingen biverkan rapporterades, men som kanske använde en hårdare definition på biverkning. Det mesta tyder på att fluoridlack överlag är en säker produkt att använda.

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch