Färre recept men oroande resistens

Antibiotikaresistens 2 aug 2017
Dela artikeln
Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt en rapport om antibiotikaresistens och användning av antibiotika i Sverige. Årets rapport innehåller både positiva och mindre positiva signaler.

Årets lägesrapport om antibiotikaresistens och förskrivning innehåller både positiva och negativa signaler. Till exempel minskade den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård med 1,6 procent under 2016 jämfört med 2015. Stora skillnader inom landet tyder dock på en viss fortsatt överanvändning, framför allt i Stockholm, som toppar listan.

Försäljningen av antibiotika förskrivet av tandläkare, som står för 6 procent av den totala antibiotikaförsäljningen på̊ recept, minskade med 3 procent 2016.

Bland barn ökade antibiotikaförsäljningen för första gången på länge, något som kan ha påverkats av att läkemedel blivit gratis till barn under 18 år.

Sverige har fortfarande en gynnsam situation vad gäller antibiotikaresistens jämfört med andra länder. Genomtänkta strategier har gjort att resistensutvecklingen varit måttlig under lång tid. Trots detta är antibiotikaresistensen ett ökande problem i Sverige.

Särskilt oroande är att antibiotikaresistens hos tarmbakterier av typen Enterobacteriaceae med ESBL-CARBA ökat stadigt i Sverige, om än från låga nivåer. Mellan 2015 och 2016 var ökningen 11 procent  vilket är allvarligt då det finns ytterst få behandlingsalternativ vid infektion med dessa extremt resistenta bakterier.

Rapporten visar samtidigt en en lägre ökningstakt av MRSA, meticillinresistenta staphylococcus aureus, under 2016 jämfört med 2015. Då var ökningen större till följd av det stora antalet asylsökande som togs emot.

Antalet fall av Clostridium difficile-infektion, som kan leda till svåra diarréer, fortsatte att minska även i fjol vilket är ett gott betyg till sjukvårdens hygienrutiner.

Hela rapporten finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Fakta om ESBL-CARBA

ESBL är ett samlingsnamn för ett slags enzymer hos tarmbakterier som kan bryta ned penicilliner och cefalosporiner. ESBL-CARBA kan dessutom bryta ner karbapenemer som ofta är den enda behandlingsmöjligheten vid infektioner med ESBL-producerande bakterier.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch