Färre skadeanmälningar under pandemin

FÖRSÄKRING 10 mar 2021
Dela artikeln
2020 gjordes cirka 2 600 anmälningar till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) för vårdskador inom tandvården. Det är en liten minskning jämfört med 2019. Minskningen beror sannolikt på coronapandemin, enligt Löf.

De senaste åren har antalet anmälningar för vårdskador inom tandvården ökat något, men förra året blev ett undantag. Det blev runt 2 600 anmälningar, jämfört med 2 650 året innan.

Knappt hälften av de som anmäler tandvårdsskador får ersättning. De senaste åren har det rört sig om över 1 000 personer per år som har fått pengar. Eftersom det är en eftersläpning i hanteringen är det för tidigt att säga många som får ersättning 2020, men 2019 var andelen 48 procent och 2018 var den 45 procent.

Felaktig vård ger ersättning

Pengar betalas ut om vården inte har utförts på rätt sätt. Orsakerna varierar. Skador under behandling dominerar helt, följt av försenade, felaktiga eller uteblivna diagnoser.

Tandvården ska informera om försäkringen när något går snett, men får inte göra anmälan. Det är patienten, eller en anhörig eller juridisk representant till patienten, som kan anmäla en vårdskada.

Många tandvårdsärenden

Många ersättningar som betalas ut av Löf rör tandvården, men kostnaderna är relativt låga jämfört med sjukvården.

Av samtliga anmälningar som har kommit in till Löf sedan början av 2016 har hittills 4 850 ersatts. Ungefär tolv procent av ersättningarna ges för vårdsskador inom tandvården.

Ser man till summorna som betalas ut, står tandvårdsskador för en betydligt mindre andel. Det rör sig om drygt 60 miljoner kronor av sammanlagt 3 000 miljoner kronor, det vill säga cirka två procent av pengarna som har betalats ut sedan 2016.
Janet Suslick

FAKTA - Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

* Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) har bytt namn till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, men behåller förkortningen Löf.

* Löf är ett rikstäckande företag som försäkrar vårdgivare som finansieras av regionerna. Inom tandvården rör det sig främst om folktandvården och specialisttandvården som ges på sjukhus.

* Skadeanmälan kan göras via Löf:s webbplats: lof.se

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch