Färre svenskar väljer att avstå från tandvård
Fler väljer att gå till tandläkaren när de behöver, visar ny statistik. Foto: Colourbox

Färre svenskar väljer att avstå från tandvård

Statistik 19 jan 2015
Dela artikeln
15 procent av de svenskar som under förra året upplevde att de hade behov av tandvård, avstod vid något tillfälle från att söka vård. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten. Andelen har minskat jämfört med för tio år sedan.

Då, 2004, var siffran 19 procent, så andelen har under den senaste tioårsperioden minskat med fyra procentenheter.

Bland invånarna i Stockholms och Norrbottens län är andelen som avstått från att söka vård trots behov störst. Minst är den i Jönköpings län.

Som den överlägset vanligaste orsaken till att man avstått från att söka tandvård trots behov anges ekonomiska skäl, visar Folkhälsomyndighetens statistik.

Statistiken visar också att personer som är sjukskrivna eller arbetslösa upplever sig ha sämst tandhälsa, medan yrkesverksamma personer med hög utbildning och bra lön bedömer sin tandhälsa som god.

Text: Örjan Björklund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch