Färre vill bli tandläkare
Fler kvinnor än män vill plugga till tandläkare. Foto: Colourbox

Färre vill bli tandläkare

Nedgång 28 apr 2016
Dela artikeln
De senaste två årens höga söktryck på landets tandläkarutbildningar har mattats av.

Totalt har 5889 personer sökt till någon av de tre tandläkarutbildningarna som startar till hösten vilket är ungefär 5 procent lägre än 2014 och 2015. Då var antalet ansökningar drygt 6230.

Alla tre utbildningarna ser en minskning i antalet sökande men popularitetsordningen mellan skolorna är densamma. Karolinska institutet får flest sökande, därefter Göteborgs universitet och Malmö högskola. Malmö är däremot den enda av skolorna som har en ökning i antalet förstahandssökande.

– Det tycker vi förstås är glädjande, säger Christel Larsson, ordförande i utbildningsnämnden vid odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Hon är inte speciellt orolig för det sjunkande totala ansökningsantalet.

– Det är en för liten nedgång för att vi ska börja prata om åtgärder. Om söktrycket fortsätter sjunka kan det förstås bli problematiskt men vi ser inte någon sådan tendens i dagsläget.

Christel Larsson säger också att en viss nedgång var väntad. Enligt Universitets- och högskolerådet, UHR, har antalet ansökningar till högskoleutbildningar totalt sett minskat med 2 procent i år, vilket till stor del har demografiska orsaker – antalet unga är helt enkelt färre än tidigare år.

Tandläkarutbildningen i Umeå startar enbart på våren och till innevarande termin fick skolan 1074 ansökningar vilket är ett trettiotal fler än förra året.

Det är ungefär dubbelt så många kvinnor som män som söker till tandläkarutbildningarna, både totalt sett och till varje enskild skola.

Så många sökte

Antalet ansökningar till tandläkarutbildningen inför HT 2016 (2015):
Göteborgs universitet 1960 (2014)   
Malmö högskola 1775 (1916)   
Karolinska institutet 2154 (2302)   

Antalet förstahandssökande:
Göteborgs universitet 301 (305)
Malmö högskola 376 (347)
Karolinska institutet 557 (609)

Källa: Universitets- och högskolerådets ansökningsstatistik

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch