Färre vuxna besöker tandvården
Allt färre vuxna besöker tandvården regelbundet, och en större andel av besöken är akuta. Foto: Colourbox

Färre vuxna besöker tandvården

4 jun 2019
Dela artikeln
Allt färre vuxna besöker tandvården regelbundet, andelen extraktioner minskar, och äldre med dålig tandhälsa har fler tänder kvar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Sedan år 2011 har andelen av den vuxna befolkningen som årligen besöker tandvården minskat från 63 procent till 57 procent. Andelen som har besökt tandvården under de senaste tre åren har också minskat, från 80 till 77 procent.

Framför allt är det personer mellan 35 och 49 år som går till tandvården mer sällan.

– Vi ser att den åldersgruppen också gör färre basundersökningar och fler akuta besök, säger Alfheidur Astvaldsdottir, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Akutbesök i tandvården

Andelen som endast besöker tandvården vid akuta besvär under en treårsperiod har totalt ökat med närmare 13 procent, medan andelen som kommer till tandvården för en basundersökning inom en treårsperiod har minskat.

– Det är inga stora förändringar från förra året. Vi ser att det är en trend som fortsätter.

Här finns även geografiska skillnader. I Norrbotten har en av sju vuxna endast gjort akuta besök hos tandvården under de senaste tre åren.

I övriga län är motsvarande siffra från strax över en på 20 i Halland och Västra Götaland, till nästan en på tio i Värmland.

Extraktioner minskar

Antalet extraktioner minskar något för varje år, men för de med lägst utbildningsnivå är det ingen skillnad sedan år 2009.

Andelen som behandlas för förhöjd risk för karies eller initialkaries har halverats de senaste åtta åren, och behandling för kavitet på grund av karies har minskat med 20 procent.

Även andelen som behandlas med kirurgiska åtgärder vid parodontit har minskat något sedan år 2010.

Tandslitage ökar

Behandling för tandslitage ökar dock, från 1,9 procent år 2010 till 2,4 procent år 2018.

Skillnaderna i antalet kvarvarande tänder bland de äldre som har bäst och sämst tandhälsa har minskat. Störst förändring har skett för personer över 59 år med den sämsta tandhälsan, som i dag har fyra ytterligare kvarvarande tänder jämfört med år 2009.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi har information om de som besökt tandvården. Sen finns det en grupp som inte kommit alls, och deras tandhälsa vet vi ingenting om.

Fakta
  • Bland personer i åldern 35-49 år har andelen som besöker tandvården under en treårs period minskat med 8 procent sedan 2011.
  • Andelen av befolkningen som drar ut en tand, visdomständer exkluderade, minskar inom samtliga utbildningsnivåer förutom bland dem med grundskola som högsta utbildning. Bland dem ligger andelen på samma nivå som för 10 år sedan.
  • Andelen som behandlats för karies på grund av kavitet, bland dem som besöker tandvården, har minskat med 20 procent sedan 2010 och andelen som har behandlats för förhöjd risk för karies eller för initialkaries har minskat med 50 procent.

Statistiken innehåller tandvård som utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet Och tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning samt nödvändig tandvård. På individnivå gäller det människor över 23 år, som blivit behandlade genom tandvårdsstöden.

Källa: Socialstyrelsen: Statistik om tandhälsa 2018

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch