Fler anmäler vårdskador

Vårdskador 20 mar 2018
Dela artikeln
År 2017 tog Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot cirka 16 300 anmälningar. Det är en ökning med knappt 2 procent sedan 2016.

Det som anmäls mest till Löf är skador inom ortopedi, tandvård och kirurgi. Tandvården är upphov till 12 procent av anmälningarna, knappt 2 000 stycken. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka eftersom kombinationen av en ökande befolkning och att vi blir allt äldre leder till fler vårdkontakter. En bidragande orsak till fler anmälningar kan också enligt Löf vara att behandlingar och operationer blivit mer komplexa.

En annan orsak till ökningen av anmälningar är en effekt av den patientsäkerhetslag som trädde i kraft 2011. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient. Landstingen och regionerna arbetar därför mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kunskapen om försäkringen i samhället.

Under 2017 betalades totalt 618 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet, var­av 2 procent betalades ut för tandvårdsskador. I cirka 40 procent av ärendena som beslutades 2017 beviljades patienten ersättning.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch