Fler får tycka till om kunskapsprovet

Legitimation 24 jun 2020
Dela artikeln
I höst breddas referensgruppen till kunskapsprovet för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES. Tidigare bestod gruppen av representanter från de olika utbildningsorterna, men nu bjuds fler representanter för professionen in.

– Det känns jättebra. Vi kanske hade breddat den ändå, men nu ställde Socialstyrelsen krav på referensgruppens sammansättning i den nya upphandlingen av provet, säger Gunilla Sandborgh Englund, professor vid Karolinska Institutet och projektledare för kunskapsprovet för tandläkare.

Institutionen för odontologi vid Karolinska institutet vann i maj 2020 upphandlingen för att genomföra kunskapsprovet under år 2021-2022 med möjlighet till förlängning i två år.

I mitten av juni skickades en förfrågan om att medverka i referensgruppen för kunskapsprovet till landets tandläkarutbildningar, arbetsgivarorganisationerna Sveriges folktandvårdsförening och Praktikertjänst samt fackförbundet Tjänstetandläkarna. Sveriges tandläkarförbund är tillfrågade att företräda professionen och Föreningen Tandläkare med Utländsk examen, UTUL, representerar provdeltagarna.

– Tanken är att öka transparensen och ge möjlighet till återkoppling på provens utformning: vad vi examinerar och hur. Till exempel om det är för svårt eller för lätt, eller om något annat borde vara med. Vi är övertygade om att vi har ett väldigt bra prov, men vill också förankra det i tandvårds-Sverige, säger Gunilla Sandborgh Englund.

Hon tillägger att samma breddning av referensgrupperna görs även för kunskapsprov för andra legitimationsyrken.

Vilka personer som ska ingå i referensgruppen ska vara klart i slutet av augusti, och det första mötet är planerat till oktober 2020.

Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES
  • Kunskapsprovet är ett steg på vägen till svensk tandläkarlegitimation för den tandläkare som är utbildad utanför EU och EES.
  • Provet ges på svenska med syftet att säkerställa att personen har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.
  • Provet är uppdelat i två delprov som hålls vid två olika tillfällen, ett teoretiskt och ett praktiskt.

Källa: Karolinska institutet, Socialstyrelsen

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch