Fler kvinnor inom tandvården drabbas av olyckor och sjukdom
Halkolyckor är den vanligaste allvarliga arbetsskadan inom tandvården. Illustration: Colurbox

Fler kvinnor inom tandvården drabbas av olyckor och sjukdom

Arbetsmiljö 22 jun 2022
Dela artikeln
Antalet allvarliga arbetsolyckor fördubblades för kvinnor inom tandvården under år 2020. Det var också vanligt med långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Antalet allvarliga arbetsolyckor fördubblades för kvinnor inom tandvården under år 2020. Från tidigare års 0,6 fall per 1000 sysselsatta till 1,2 per 1000 sysselsatta. Vanligast är olyckor på grund av att man halkat på ett blött golv. Anställda inom tandvården är dock fortfarande en av de yrkesgrupper som är minst drabbade av allvarliga arbetsolyckor.

Däremot var tandvården en av de arbetsplatsen där långa sjukfall (mer än 90 dagars sjukfrånvaro) var vanligast under år 2020. Siffran, 33 långa sjukfall per 1000 anställda, är den högsta sedan år 2016. Det är dubbelt så vanligt att kvinnor inom tandvården är långtidssjukskrivna som att män är det. Framför allt handlar det om sjukskrivning på grund psykisk ohälsa, till exempel stress eller nedstämdhet. Även problem med rygg och leder är vanligt.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch