Fler omtagna bilder med digital röntgen
Den digitala tekniken resulterar i att 12 procent fler bilder måste tas om jämfört med den analoga tekniken, enligt forskarna. Foto: Colourbox

Fler omtagna bilder med digital röntgen

Forskning 7 dec 2017
Dela artikeln
I princip alla svenska tandläkare använder sig nu av digital röntgenteknik, men sämre bildkvalitet leder till fler omtagna bilder.

Svenska tandläkare har i mycket hög utsträckning anammat den digitala röntgentekniken jämfört med tandläkare i många andra länder. När 36 procent av de tyska tandläkarna, 38 procent av de belgiska och 49 procent av de brittiska tandläkarna i olika undersökningar anger att de använder digital röntgenutrustning så är samma siffra i Sverige hela 98 procent.

Det kan svenska forskare visa efter att ha genomfört en webbaserad enkätundersökning bland närmare 2 500 tandläkare som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund. Svarsfrekvensen var visserligen bara 53 procent, men bortfallsanalysen visar att det inte var någon skillnad vad gäller ålder, kön eller typ av arbete mellan de som svarade och de som inte svarade.

Skälen för att byta till digital teknik anger tandläkarna bland annat vara att det underlättar arbetet och att stråldosen för patienterna blir lägre. Men samtidigt anger hela 86 procent av de tandläkare som använder digital teknik att de har upplevt problem med den nya tekniken. Det är främst bildkvaliteten som skapar problem, med för dålig skärpa eller för dålig kontrast, något som gör att bilderna ibland måste tas om.

Den digitala tekniken resulterar därför i att 12 procent fler bilder måste tas om jämfört med den analoga tekniken, enligt forskarna. Detta motverkar ett av huvudsyftena med tekniken – att minska stråldosen för patienten. Trots det räknar forskarna med att den totala effektiva stråldosbelastningen på den svenska befolkningen har minskat tack vare övergången till digital teknik, men endast med cirka 25 procent.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch