Fler ungdomar är kariesfria
Andelen kariesfria 19-åringar har ökat. Andelen kariesfria treåringar har däremot minskat en aning.

Fler ungdomar är kariesfria

Statistik 30 nov 2017
Dela artikeln
Nya siffror från Socialstyrelsen visar att 39 procent av 19-åringarna i Sverige är karies­fria. Det är en förbättring med åtta procentenheter jämfört med 2010, då 31 procent var kariesfria.

Det visar en ny sammanställning från Socialstyrelsen. Siffrorna gäller 2016. Statistiken visar ingen skillnad mellan kvinnor och män.

När det gäller approximalkaries var 69 procent av 19-åringarna kariesfria år 2016.

Socialstyrelsens siffror visar också att tolvåringarna i Sverige i medeltal hade 0,69 karierade eller fyllda tänder (DFT). Det är en bra siffra, anser Socialstyrelsen och jämför med Världshälsoorganisationens mål att tolvåringarna i Europa ska ha ett medeltal på högst 1,5 kariesskadade tänder år 2020. Sverige klarade den gränsen 1995.

Ett problem är att tandhälsan varierar. Räknar man DFT på den tredjedelen av tolv­åringarna som har mest karies i Sverige är siffran 2,07. Det är ändå en förbättring jämfört med 2,35 år 2010.

Bland sexåringarna är 77 procent kariesfria, räknat under tvåårsperioden 2015–2016. Socialstyrelsen räknar så eftersom friska barn ofta besöker tandvården mer sällan än varje år och barnen med karies blir överrepresenterade om man räknar på en kortare period.

Världshälsoorganisationens mål för sexåringar är att 80 procent ska vara kariesfria år 2020. Åtta av 21 landsting och regioner i Sverige når i dag Världshälsoorganisationens mål om man räknar på två år.

Bland treåringarna i Sverige var 95 procent kariesfria år 2016 – en liten försämring jämfört med 2015 då 96 procent var kariesfria.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch