Flera evenemang ställs in
Spridningen av Covid-19 har gjort att evenemang världen över ställs in. Foto: Colourbox

Flera evenemang ställs in

Covid-19 16 mar 2020
Dela artikeln
Flera evenemang som skulle ha ägt rum under våren har ställts in på grund av spridningen av covid-19. Nu ställs även FDI World Dental Congress som skulle hållas i september in.

(Artikel uppdaterad 27 mars)

Detta är de inställda evenemang för tandläkare som Tandläkartidningens redaktion hittills har fått kännedom om.

Sveriges tandläkarförbund ställer in kurser, 18 mars – 30 april

Kursverksamheten inom Sveriges tandläkarförbund ställer in samtliga kurser fram till 30 april, med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Så långt det är möjligt kommer kurserna att genomföras vid ett senare tillfälle.

IADR-mötet i Washington, 18-21 mars

Världens största odontologiska konferens, IADR, ställdes in med mycket kort varsel. Konferensen skulle ha hållits den 18-21 mars i Washington DC i USA.

Internationella munhälsodagen, 20 mars

Sveriges Tandläkarförbunds lunchföreläsning för 200 personer på Internationella Munhälsodagen ställs in.

Jönköpings läns tandläkareförening (JLT) vårmöte, 26 mars

JLT-styrelsen har ställt in vårmötet och Shariel Sayardousts föreläsning. Styrelsen återkommer senare med besked om när föreläsningen kan bli av.

Tackla Tobak i Tandvården 2020, 31 mars

Tandvård mot Tobak ställer in sin nationella yrkeskonferens om tobaksprevention den 31 mars i Stockholm.

Tandhygienistdagarna, 26-28 april

Tandhygienistdagarna, som skulle ha genomförts 26-28 april på Svenska Mässan i Göteborg, flyttas fram till 17-19 januari 2021.

Oral Reconstruction Global Symposium New York, 30 april-2 maj

Oral Reconstruction Global Symposium i New York skjuts upp till nästa år.

Nordiskt ordförandemöte, 3-4 maj i Stockholm

Ordförande och kanslichef i tandläkarförbunden/föreningarna från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island skulle ha träffats i Stockholm den 3-4 maj, men mötet ställs nu in.

CED General Meeting, 8-9 maj i Dubrovnik, Kroatien.

CED, The Council of European Dentists, ställer sin sitt möte som skulle ha hållits i Dubrovnik den 8-9 maj.

Privattandläkardagen, 14 maj

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening (Privattandläkarna) har beslutat att ställa in Privattandläkardagen. Beslutet inkluderar även det samtidiga evenemanget Privattandläkarna Award.

FDI World Dental Congress, 1-4 september

FDI World Dental Congress skulle i år hållas i Shanghai den 1-4 september, men FDI meddelade den 26 mars att kongressen ställs in.

IADH 2020, 23-26 september

International Association for Disability and Oral Health, IADH, ställer in sin konferens 23-26 september i Acapulco, Mexico på grund av Covid-19.

Artikeln uppdateras löpande. Tipsa redaktionen om du känner till evenemang som ställs in med anledning av spridningen av covid-19 redaktionen@tandlakartidningen.se

Text: Anna Norberg, Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Coronavirus/covid-19"

Så löstes vårdsamarbetet när gränserna stängdes

Coronakrisen Med kreativitet, samarbetsvilja, pendlande personal och förstående patienter har det odontologiska sam­arbetet i gränstrakten mellan Sverige och Norge fungerat under pandemin, trots periodvis nedstängda gränser.
12 okt 2020
Plusmaterial

Avstånd betydligt effektivare än munskydd

Covid-19 Många tusen individer måste fås att bära munskydd för att förebygga ett enda fall av covid-19. Det är slutsatsen i en artikel i Läkartidningen om evidens­läget för användning av munskydd.
5 okt 2020

Ingen på KI hade covid-19

CORONAKRISEN Tandläkarstuderande och anställda vid Karolinska institutets institution för odontologi erbjöds testning för coronavirus i mitten av september. 170 testade sig, men ingen hade covid-19.
30 sep 2020

Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt

Forskning Akut förlust av lukt- och smaksinnet skulle kunna användas som en tidig identifiering av patienter med misstänkt covid-19-infektion, föreslår forskare efter den första systematiska genomgången av tillgängliga data.
1 okt 2020

Folktandvården igång efter vårens stängningar

Covid-19 Under coronavåren begränsades verksamheten inom folktandvården i hela landet. Från nedstängningar för allt som inte var akut, till speciella rutiner för att undvika smitta. Nu öppnar klinikerna upp igen.
16 sep 2020

Tandläkare avgår som generaldirektör

högskoleprovet Karin Röding, tandläkare och generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR), avgår som generaldirektör.
10 sep 2020

Vaccinet tar all hans tid

Porträttet Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkar­arbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.
2 sep 2020
Plusmaterial

Tandläkarstudenter testas för corona

CORONAKRISEN Samtliga studenter och anställda vid tandläkarhögskolan i Umeå erbjuds nu testa sig för covid-19 i samband med terminstart. Det är en del i en stor satsning i Umeå.
1 sep 2020

Patienter får förlängt högkostnadsskydd

Covid-19 Nu kompenseras patienter som inte har kunnat gå till tandläkaren på grund av covid-19. Från och med den första september får de en förlängd period för subvention inom tandvårdens högkostnadsskydd.
20 aug 2020

Stort tapp i patienter under coronavåren

Covid-19 Under våren minskade antalet besök i tandvården kraftigt på grund av pandemin. Under några veckor i april var besökarna bara hälften så många som vanligt. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
17 aug 2020

Miljontals godkända skyddsprodukter

Covid-19 Över 200 miljoner enheter personlig skyddsutrustning har godkänts för användning under den pågående pandemin. Det handlar om utrustning utan CE-märkning som har fått tillfälliga tillstånd av Arbetsmiljöverket.
11 aug 2020

Möjlig koppling mellan parodontit och covid-19

Forskning Nu publicerar amerikanska forskare en översiktsartikel om tänkbara samband mellan covid-19 och parodontit.
10 aug 2020

Ingen coronaeffekt på tandläkarutbildningen

NYA STUDENTER Rusningen till vissa vårdyrken i samband med coronapandemin gäller inte för tandläkarutbildningen, men yrket är alltjämt populärt och det krävs höga betyg för att komma in.
3 aug 2020

Smittskydd i coronatider

Pandemi Det finns ingen stor smittspridning av covid-19 bland tandvårdspersonal, inte i Sverige och inte i Wuhan i Kina där pandemin startade. Basala hygienrutiner och skydd mot stänk är basen i ett effektivt skydd.
2 jul 2020
Plusmaterial

Risken med aerosolgenererande procedurer ska utredas

Smittskydd Aerosolens roll för smittspridning av covid-19 inom tandvården ska utredas. Kunskapsläget är oklart och det nationella program­området (NPO) för tandvård har därför tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan. En slutrapport ska komma i höst.
30 jun 2020

Användning av personlig skyddsutrustning granskas

Covid-19 Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera 300 arbetsplatser inom vård och omsorg. Detta för att säkerställa att den skyddsutrustning som används är testad.
12 jun 2020

Evidensbrist för skyddsutrustning i tandvården

Forskning Vilken typ av utrustning som är bäst och hur den bäst tas av och på har utvärderats i en nyligen publicerad systematisk översikt från Cochrane, som bedömer att de forskningsresultat som finns har mycket låg tillförlitlighet men att goda råd ändå kan ges.
11 jun 2020

Oklart om patienter får coronakompensation

CORONAKRISEN Flera månader in på coronapandemin är det fortfarande oklart om patienter kommer att kompenseras när de går miste om tandvårdens högkostnadsskydd på grund av att behandlingsperioden dragit ut på tiden.
9 jun 2020

Corona sätter stopp för KI:s alternativa urval

NYA STUDENTER Karolinska institutet (KI) har ställt in det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet inför höstterminen 2020. Istället kommer 66 procent av höstens nya studenter att tas in på betyg och 34 procent via högskoleprovet.
9 jun 2020

Tandläkare i Italien döda i covid-19

Coronakrisen Tandläkare i Italien har dött i covid-19 – men smittspridningen i yrkeskåren är lägre än man först hade trott. Det visar den första omfattande studien i Europa av hur tand­läkare drabbas av det nya coronaviruset.
4 jun 2020

Så drabbar coronakrisen labben och dentalhandeln

Coronakrisen När coronakrisen stängde ner merparten av svensk tandvård drabbades även övriga delar av den odontologiska branschen hårt. De flesta tandtekniska laboratorier och stora delar av dentalhandeln har permitterat personal.
3 jun 2020

Personlig skyddsutrustning i tandvården

Vetenskap Författarna till en systematisk litteraturöversikt har granskat vilken typ av personlig skyddsutrustning som bäst skyddar hälso- och sjukvårdspersonal mot smitta och kontaminering. En kommentar riktad till tandvårdspersonal finns i en kompletterande rapport.
3 jun 2020

Coronakrisen slår hårt mot tandvårdskedjorna

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbar landets privata tandvårdskedjor hårt. Hemtandvården på äldreboenden påverkas särskilt mycket, men även generellt märks en tydlig nedgång.
2 jun 2020

Videokonferens om tandvården i coronatider

CORONAKRISEN Nästan 1800 personer deltog i dag i en internationell videokonferens om tandvården och covid-19. Från Sverige talade Pia Skott och Andreas Cederlund, båda chefer inom Folktandvården Stockholm.
12 maj 2020

Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Coronakrisen Regeringen har i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat att under en tid placera Harriet Wallberg som testkoordinator på Folkhälsomyndigheten för att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning av pågående infektion för covid-19.
8 maj 2020

Testar videovård i coronatider

DIGITAL MOTTAGNING Folktandvården Region Örebro Län har öppnat en digital mottagning. Den allra första patienten var ett förkylt barn som hade ramlat och slagit sin tand.
6 maj 2020

Utbildar tandläkare på stängda kliniker

Kompetens När stora delar av verksamheten stängdes på grund av spridningen av covid-19, tog man inom Folktandvården Stockholm vara på tiden och satsade på ett kompetenslyft för alla sina allmäntandläkare.
5 maj 2020

Coronakrisen drabbar hemtandvården hårt

CORONAKRISEN Oral Care specialiserar sig på hemtandvård på äldreboenden. Verksamheten har stannat av nästan helt under coronakrisen. Fortsätter intäkterna att vara låga framöver räcker inte permittering, enligt företagets vd Niclas Palmstierna.
30 apr 2020

Tomma tidböcker hot mot privattandläkarna

Coronakrisen Tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser. De flesta privata kliniker klarar troligen en kortare period av tomma tidböcker, men på sikt behövs stöd för att klara fasta kostnader. Annars går många mindre företag omkull, tror Patrik Andrén, ordförande för TEV, och Merit Lindberg, Privattandläkarnas vd.
30 apr 2020

Framtidstro trots dålig tajming

CORONAKRISEN Mitt i coronakrisen har Karlskoga fått en ny tandvårdsklinik. Men invigningsfesten för runt 100 gäster fick ställas in och blivande patienter vill komma först längre fram.
29 apr 2020

Branschorganisationen Privattandläkarna efterlyser stödåtgärder

Corona Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet. En avgörande skillnad mellan tandvård i privat respektive offentlig regi är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Därför behövs det en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen anser branschorganisationen Privattandläkarna.
29 apr 2020

Minusresultat i miljoner förväntas

Coronakrisen Ekonomin faller fritt men kommer i andra hand när tandvården hanterar Coronakrisen. “Man får hålla ett stadigt tag i sargen och hoppas på det bästa”, säger Gunilla Swanholm, ordförande i Folktandvårdsföreningen.
28 apr 2020

Praktikertjänst går på sparlåga

CORONAKRISEN Praktikertjänst har korttidspermitterat cirka 3 000 personer inom tandvård med anledning av coronakrisen. De allra flesta arbetar nu bara 40 procent.
27 apr 2020

Tandvårdspersonal rycker in i coronavården

Coronakrisen Tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister över hela landet är redo att delta i vården av patienter som drabbats av Coronaviruset. “Det här är bara början, det kommer bli fler”, säger Marie Eriksson, tandvårdschef i Region Värmland.
23 apr 2020

Stopp för aerosolbildande borrar hävs

CORONAKRISEN Borra går bra, men använd kofferdam – inte bara vid rotbehandlingar utan även vid fyllningsarbete. Det är Folktandvården Västra Götalands nya strategi i coronatider.
17 apr 2020

Testningen tar fart

Coronakrisen Just nu arbetas det intensivt för att utöka provtagningskapaciteten för covid-19. Förutom regionernas normala provtagningskedjor har flera alternativa kedjor kommit igång med hjälp av aktörer som ställt om sin verksamhet.
17 apr 2020

Corona sätter stopp för aerosolbildande borrar

CORONAKRISEN Folktandvården Västra Götaland stoppar aerosolbildande behandlingar på grund av coronaviruset.
9 apr 2020

IVO vill ha tips om brister

IVO Nu förtydligar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, möjligheten att tipsa och lanserar ”Tipsa IVO!” där vem som helst kan lämna information om brister inom tandvård, vård och omsorg.
3 apr 2020

Coronapatienter behandlas i trailer

CORONAKRISEN Patienter med coronasymtom som behöver akut tandvård behandlas nu i en tandvårdstrailer vid Gävle sjukhus.
3 apr 2020

Ny webbplats ska göra det lättare att plugga

STUDENT Blivande tandläkare ska kunna studera effektivare med hjälp av artificiell intelligens, modern pedagogik och en duktig students anteckningar. Det är tanken bakom tandlakarprogrammet.se.
2 apr 2020

Tandvården kan bli dyr på grund av Corona

CORONAKRISEN Regeringen ger inte grönt ljus att på grund av coronakrisen förlänga perioden då tandvårdens högkostnadsskydd gäller.
1 apr 2020

Coronapatienter tas emot för akuttandvård

CORONAKRISEN Folktandvården Skånes akutklinik i Limhamn tar emot personer med misstänkt covid-19-smitta. Kliniken har en särskild ingång för sjuka patienter.
31 mar 2020

Fler åtgärder för jobb och omställning

A-kassa Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar ytterligare åtgärder för att mildra coronapandemins konsekvenser för jobb och ekonomi. Bland annat slopas fribeloppet för dem som får studiemedel.
31 mar 2020

Dentallabb 3D-printar visir till sjukvården

CORONAKRISEN Ett dentallaboratorium i Malmö 3D-printar nu skyddsvisir till sjukvården. 200 visir levereras till Ystad lasarett i dag.
30 mar 2020

Praktikertjänst ställer in aktieutdelningen

CORONAKRISEN Praktikertjänst ställer in aktieutdelningen för 2019 om årsstämman säger ja i maj. Förslaget kommer från bolagets styrelse, med tandläkaren Urban Englund i spetsen.
30 mar 2020

Flera regioner fokuserar på akuttandvård

Covid-19 På grund av den pågående spridningen av coronavirus stänger nu Folktandvården i flera regioner för allt utom akuttandvård.
25 mar 2020

Status inom Folktandvården

Corona I vissa regioner ger Folktandvården endast akuttanvård, i andra har man stoppat aerosolbildande behandlingar och i ytterligare andra håller man öppet nästan som vanligt.
21 apr 2020

Två självtester för covid-19 förbjuds

Covid-19 Två självtester för covid-19 som marknadsförs i Sverige förbjuds nu av Läkemedelsverket. Ett av testen säljs av ett företag som även säljer tandblekningsprodukter.
24 mar 2020

3 200 varslas inom Praktikertjänst

KORTTIDSPERMITTERING Praktikertjänst varslar om korttidspermitteringar av cirka 3 200 personer inom tandvård från och med den 30 mars.
24 mar 2020

Blodad tand ställer frågor om corona

Covid-19 Den odontologiska podden Blodad tand fördjupar sig i sitt senaste avsnitt om hur tandvården ska tänka kring spridning av coronavirus/covid-19.
23 mar 2020

Folktandvården Stockholm stänger kliniker för att spara sjukvårdsmaterial

Covid-19 Sjukvården i region Stockholm börjar få kritisk brist på material. Folktandvården i regionen stänger därför tillfälligt nio kliniker från och med fredag 20 mars, och ytterligare 34 kliniker på måndag 23 mars.
20 mar 2020

Webbkurser om coronaviruset

COVID-19 Karolinska institutet har tagit fram två webbkurser om smittskyddsrutiner och triagering vid misstänkt smitta av coronaviruset covid-19.
18 mar 2020

All högskoleutbildning ska ske på distans

Covid-19 Tisdag 17 mars gick regeringen ut med rekommendationen att all högskoleutbildning ska ske på distans. Det innebär bland annat att man gör avsteg från kursplaner och planerade examinationer vid landets tandläkarutbildningar.
17 mar 2020

Distansundervisning införs på tandläkarhögskolan i Malmö

Covid-19 Malmö universitet meddelar idag att man nu övergår till att undervisa och examinera på distans i så stor omfattning som möjligt.
16 mar 2020

Socialstyrelsen får ansvar för inköp av vårdmateriel

Covid-19 Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning. Myndigheten får även ansvar för att fördela och omfördela sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.
16 mar 2020

Stor konferens inställd i sista minuten

Covid-19 Rädslan för coronasmittans utbredning gör att världens största odontologiska konferens, IADR, med mycket kort varsel ställer in hela evenemanget. Konferensen skulle ha hållits den 18-21 mars i Washington DC i USA.
11 mar 2020

Sverige ger 40 miljoner till WHO:s krisfond

Covid-19 Regeringen har beslutat att bidra med 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krisfond, som ska göra det lättare att agera vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Detta med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset.
24 feb 2020
Coronavirus/covid-19

Tema

Coronavirus/covid-19

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören..: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch