Folktandvård får riktlinjer om att se våldsutsatta

Motion 1 okt 2015
Dela artikeln
Folktandvården i Uppsala ska bli bättre på att identifiera personer som utsatts för våld i nära relationer.

Sedan tidigare finns riktlinjer för hur tandvårdspersonal ska hantera situationer där man misstänker att barn far illa i hemmet. Däremot har det inte funnits riktlinjer för vuxna som man misstänker har utsatts för våld i nära relationer, något som tidigare påpekats i en motion från Folkpartiet till landstingsfullmäktige.

Vid det senaste fullmäktigemötet röstades motionen igenom. Enligt beslutet lyfts tandhygienisterna fram som en passande yrkesgrupp att ta ansvar för dessa patienter eftersom de sköter en stor del av undersökningarna på barn och vuxna. Tandhygienisterna ska även utbilda övrig personal ute på klinikerna.

Enligt Pia Gabre, cheftandläkare vid folktandvården i Uppsala, har redan arbetet med riktlinjer för våldsutsatta vuxna inletts.

– Vi börjar också att utbilda personer på varje klinik så att de ska få mer kunskap om detta problem, hur de ska se tecken på misshandel och sedan agera utifrån detta, berättar hon.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch