Folktandvårdens patienter inte lika nöjda
Folktandvårdens patienter är mindre nöjda än tidigare år, visar årets kvalitetsindex från SKI. Foto: Colourbox

Folktandvårdens patienter inte lika nöjda

Kvalitetsindex 10 apr 2018
Dela artikeln
Patienter som går hos folktandvården är inte lika nöjda som de har varit, enligt Svenskt Kvalitetsindex. De upplever att tillgängligheten och bemötandet har blivit sämre, visar årets undersökning.

Som vanligt toppar tandvården listan som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gör varje år. Och som vanligt är privattandvårdens patienter mer nöjda än folktandvårdens. Men det som sticker ut i år är en trend som visar att folktandvårdens ”betyg” har gått ner.

Kundnöjdheten tolkas enligt en skala från noll till 100. Om betyget ligger mellan 60 och 75 anses kunderna vara nöjda, och ligger siffran mellan 75 och 100 är de mycket nöjda.

Folktandvården får i år siffran 71,6. Betyget har inte varit så lågt sedan 2006, enligt SKI:s undersökningar.

2015 var ett toppår för folktandvården. Då var betyget 79,5. Förra året hade det sjunkit till 75,7 och i år är det bara 71,6.

Sämre tillgänglighet och bemötande
Enligt SKI upplever patienterna att bemötandet, tillgängligheten till tandvården och engagemangen från personalen har blivit sämre.

Samtidigt visar undersökningen att lojaliteten inte har minskat lite mycket som kundnöjdheten. Patienterna kommer alltså tillbaka till folktandvården ändå.

Högt förtroende
På frågan ”känner du förtroende för din tandvårdsklinik?” svarar 85 procent av de tillfrågade som går hos folktandvården ja. Siffran för privattandvårdens patienter är 96 procent.

Privattandvårdens totala betyg för i år är 85,4, jämfört med 87,2 förra året.

Att privattandvården har nöjdare patienter beror delvis på att de har gjort ett aktivt val. Det höjer vanligtvis kundnöjdhet, enligt SKI.
Janet Suslick

FAKTA - Så görs undersökningen

* Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet i en rad branscher.
* Tandvårdsundersökningen görs årligen. Årets enkät gjordes i mitten av mars.
* 800 intervjuer gjordes efter ett slumpmässigt nationellt urval.
* Hälften av intervjupersonerna gick hos folktandvården och hälften hos privata aktörer.
* Hälften av intervjuerna gjordes per telefon och hälften med hjälp av en webbenkät.
* Runt 40 frågor ställdes.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch