Förändringen har startat
Tjänstetandläkarnas ordförande Kenth Nilsson, åhöraren Margaretha Lindqvist och Magrethe Persson Toremalm, södra kursregionen diskuterade i en paus. Tjänstetandläkarnas ordförande Kenth Nilsson, åhöraren Margaretha Lindqvist och Magrethe Persson Toremalm, södra kursregionen diskuterade i en paus.

Förändringen har startat

28 mar 2012
Dela artikeln
Arbetet med att forma en ny organisation för alla tandläkare har startat. Den 28 mars hölls ett extra förbundsmöte där olika modeller diskuterades och en referensgrupp utsågs för att bistå förbundsstyrelsen med synpunkter.

Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg poängterade i sitt inledningsanförande att mötets uppgift var att blicka framåt och med förbundets bästa för ögonen diskutera hur kårens gemensamma odontologiska intressen bäst kan tas tillvara.

Bakgrunden till extramötet var Privattandläkarnas uttåg ur förbundet vid årsskiftet.
– Då tappade vi 3 300 medlemmar. Av dessa har en tredjedel redan återvänt och det är fantastiskt, sade Gunilla Klingberg.
Medlemstappet har fått ekonomiska konsekvenser för Tandläkarförbundet med det ska inte påverka den redan beslutade verksamhetsplanen.
– Men vi startar inte några nya stora projekt i år.

En projektgrupp inom förbundsstyrelsen har tagit fram sex olika tänkbara scenarier för en framtida konstellation bestående av ett tandläkarförbund och fyra eller fler föreningar för tandläkare grupperade efter i första hand verksamhetsform. Av dessa var det framförallt tre som diskuterades under förbundsmötet:

• Fyra riksföreningar och ett förbund som tidigare där tandläkaren först blir medlem i en riksförening och därefter i förbundet
• Ett förbund och fyra föreningar helt fristående från varandra
• Ett förbund där man har sitt primära medlemskap och därefter i någon av de fyra föreningarna

Fyra personer utsågs att ingå i en referensgrupp som ska hämta in synpunkter från tandläkarna i landet för att sen föra dem vidare till förbundsstyrelsen inför det fortsatta arbetet med den nya organisationen. De fyra är:

• Christina Ternebrink, Göteborg, som representerar de tillfälliga avdelningarna för privattandläkare
• Birgitta Ström Antonsson, tjänstetandläkare i Kalmar
• Per Vult von Steyern, lärare i Malmö
• Farid Khodabandehlou, studerande i Stockholm

Gruppen träffar förbundsstyrelsen första gången den 16 april. Arbetet fortsätter sedan fram till sommaren då förslaget till en organisationsmodell ska förankras och nya stadgar skrivas för att sedan klubbas vid det ordinarie förbundsmötet i december. Eventuellt kan ytterligare ett extra förbundsmöte behövas i höst.

Läs mer om diskussionen i Tandläkartidningen nummer 6 som kommer ut den 3 maj.

Text: Christina Mörk, chefredaktör

Foton/Illustrationer: Foto: Pernille Tofte

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch