Förbättrat tandvårdsstöd het motionsfråga

6 nov 2012
Dela artikeln
Trots att tandvårdsstödet infördes för mer än fyra år sedan finns det luckor att fylla i stödet. Det påpekar flera riksdagsledamöter i sina motioner.

Förbättra tandvårdsstödet så att fler har råd att gå till tandläkaren, för in tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd, och utöka stödet till fler grupper som ett led i sjukvårdsbehandlingen. Det är några av de förslag som motionärerna för fram.
Läs mer i Tandläkartidningen nr 13, som kommer ut den 8:e november.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
 1. Kommentar från IPB 6 november 2012:

  Min bestämda åsikt är att det inte är ett mer komplicerat tandvårdsstöd som Sverige och svenkarna behöver…

  Vi behöver, anser jag, i första hand få in Tandvårdslagen i Hälso- och Sjukvårdslagen. Först då blir det väldigt tydligt att omsorg om munnen är, och måste vara, en del av det gemensamma ansvaret. Något som alla ansvariga vårdgivare har att beakta och förhålla sig till. All evidens finns redan att munnens hälsa spelar stor roll.

  Till lagförändringen kopplas en möjlighet för ansvarig legitimerad vårdgivare att sända utvalda patienter till tandvården för en professionell munhälsoplanering. En planeringsförmån som patienten då lämpligen betalar för enligt hälso- och sjukvårdstaxa.
  En sådan patienttaxe-förmån för munhälsoPLANERING ska få gälla för individer som bedöms med risk för en negativ påverkan på munnes hälsa på grund av insatt eller planerad behandling, eller som en konsekvens av ett nedsatt allmäntillstånd/sjukdom.

  Dessutom ska det gälla för individer där munnens hälsa bedöms negativt kunna påverka planerad/insatt behandling eller allmäntillståndet/sjukdom.

  Med en sådan enkel och för alla lättbegriplig munhälsoplanerings-förmån försäkrar vi professionerna rimlig möjlighet att föra den nödvändiga dialog, samt att bedriva det nödvändiga kunskapsutbyte, som krävs för att tandvård och övrig vård ska få optimala förutsättningar att bedriva God Vård i detta begrepps fulla betydelse.

  För de förändringar som jag föreslår behövs inte särskilda diagnoser dokumenteras, inga intyg skrivas, jagas eller prövas. Utan det blir enbart upp till den vårdansvariga att medicinskt kunna motivera önskemålet om en planeringsundersökning för munhålan. Förslaget ökar inte på administrationen – den minskar i stället administrationen!

  Legitimerade vårdgivare arbetar på eget ansvar, och ansvaret kan prövas. Det finns absolut ingen anledning att misstro professionen och befara att den föreslagna förmånen ska ”överanvändas”.

  En klar fördel är att övriga vårdgivare INTE behöver ta in tandvårdens komplexa ekonomiska stödsystem. Stödsystemet för tandvård kan bestå, och dessutom utvecklas, UTAN att patientens samtliga vårdgivare ska behöva lära sig detaljerna om tandvårdsstöd.

  Ska då patienter tvingas till tandvården? Nej – naturligtvis inte! Ska patienter tvingas till dyr tandvård? NEJ! Nej, och nej!

  Frågor om vilken tandvård som ska utföras och dess ekonomiska lösning blir, precis som nu, en dialog som förs mellan patient och tandvården. Tandvården kan dock föra denna viktiga dialog med ett gott och välbehövligt stöd från patientens övriga medicinska vårdgivare. Dessutom erbjuds dialogtillfälle mellan tandvård och övriga medicinska vårdgivare. Och det viktigaste av allt – patienten får för en rimlig avgift den kunskap som behövs för att ta beslut om omsorg av sin munhåla – allt professionellt bedömt och kommunicerat av tandvården.

  Vad patienten sedan väljer att göra med behovsbilden som framkommit är patientens val. Vården tvekar idag inte att sända sina patienter till exempelvis en synundersökning. Ingen tvingas köpa dyra glasögon om en ögonläkare eller optiker diagnostiserar ett synfel. Samma princip gäller redan i dag för tandvård. Det som i dag skiljer för tandvård är att den övriga vården inte anser sig kunna lägga okända tandvårdskostnader på sina patienter. Vi måste ta bort den känslan som uppenbart hindrar deras samarbete med tandvården.

  Med den föreslagna reformen öppnar vi även upp för ett kunskapsutbyte mellan tandvård och övrig vård, ett kunskapsstärkande arbete som vi sedan länge behövt utveckla kan nu problemfritt börja ta form.

  Men dränker vi då inte tandvården med patienter? Nej, det är samma individer, enda fördelen är att de kommer att få sitt besök i tandvården i ett långt tidigare skede. Tandvården och patienten får möjlighet att arbeta förebyggande med munnens hälsa på ett mycket bättre sätt.

  Jag har redan lagt en motion i mitt parti om de förändringar jag nu beskriver och hoppas på ett bifall så att detta kan bli ett av de många reformförslag vi kan gå ut med i nästa valrörelse. Eller så läser den sittande regeringen om detta och beslutar att ta till sig dessa tankar. Det fungerar bra det också! Det viktiga för mig är givetvis ATT det sker….

  För mig är detta i grunden ett helt opolitiskt förslag. Det är enbart ett logiskt förslag. Något som strukturerar upp hur samarbetet mellan hälso- och sjukvård / tandvård ska kunna ske. Strävar vi bara efter att skapar utrymme för billigare fyllningar genom att föra in tandvården som helhet i hälso- och sjukvårdens ersättningssystem så åstadkommer vi absolut inte detta!

  Det viktiga för alla är att patienterna i högre utsträckning kommer till tandvården i ett förebyggande syfte. Inte som ett reparations och rehabiliteringsfall – så som i nuläget är fallet för väldigt, väldigt många. Det viktiga är även att övrig vård får den hjälp från tandvården som de kan tänkas behöva.

  Det jag föreslår kan nog bäst beskrivas som en vinna – vinna lösning för alla!

  Så vad väntar vi på?!

  PS.
  En sak till:
  För att förslaget ska kunna genomföras krävs även att termen ”Munhälsoplanering” definieras.
  Vem/vilka utför det?
  Vad innehåller en munhälsoplanering?

  Detta bör vad jag förstår vara en uppgift för Socialstyrelsen och bör inte på något sätt kunna bli ett hinder…. Allt som behövs är ett politiskt direktiv om att ta fram en så kallad medicinsk indikation för munhälsoplanering och att börja definiera begreppet….

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch