Förbundet välkomnar ny inspektionsmyndighet

22 aug 2012
Dela artikeln
Tandläkarförbundet är positivt till regeringens förslag om att inrätta en särskild tillsynsmyndighet. Det skriver man i svaret till remissen ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst”.

Förslaget innebär bland annat att Socialstyrelsen även i fortsättningen ska ha ansvaret för att ta fram regler och föreskrifter inom området. Den nya tillsynsmyndigheten får rollen att granska att regelverket efterlevs.

Tandläkarförbundet har tidigare framfört kritik mot att Socialstyrelsen har dubbla roller genom att ta både fram regler och föreskrifter och utöva tillsyn. Går förslaget igenom renodlas rollerna mellan myndigheterna, vilket enligt förbundet är bra.

Tandläkarförbundet påpekar att det är viktigt att den nya tillsynsmyndigheten har personal med hög kompetens. Det är också viktigt att de tillsynsinspektörer som granskar tandvården har odontologisk kompetens.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 10, som kommer ut den 6:e september.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch