Förlängning av hygienistprogram dröjer

22 nov 2012
Dela artikeln
Ska tandhygienistutbildningen bli treårig? Tidigast om ett år tar utbildningsminister Jan Björklund ställning till det.

Liksom tandläkarutbildningarna ska tandhygienistutbildningarna i landet utredas av Högskoleverket. Arbetet börjar till våren och om drygt ett år får utbildningarna ”betyg”.

Jan Björklund (FP) vill avvakta Högskoleverkets utvärdering innan han tar ställning till om utbildningen ska förlängas, skriver han i ett svar på en skriftlig fråga från Eva Olofsson (V).

Vid en tidigare utvärdering 2007 föreslog Högskoleverket att tandhygienistutbildningen skulle förlängas.

Behörighetsutredningen anser också att tandhygienistutbildningen bör förlängas – från två till tre år.

Tandhygienistutbildningen finns i dag på sju orter: vid Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karolinska institutet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan i Jönköping.

Tandhygienisterna kan få legitimation efter två år, men erbjuds möjlighet att läsa ett tredje år. Av dem som tar ut en examen som tandhygienist efter två år, väljer knappt 60 procent att läsa det tredje året.

Läs mer på riksdagens webbplats.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch