Försäkringskassan granskar utbetalningar

11 apr 2014
Dela artikeln
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att göra en bred kontroll av ärenden där pengar betalas ut från tandvårdsstödet. Kontrollen görs för att se om det förekommer felaktiga utbetalningar och i så fall i vilken omfattning.

Försäkringskassans analys ska också visa orsakerna till felaktiga utbetalningar samt i vilken utsträckning de kommer från offentlig eller privat tandvård.

Urvalet av kontrollerna ska ske slumpmässigt och inte riktas mot något särskilt område inom stödet eller mot några särskilt utvalda vårdgivare.

Omkring 5 000 efterhandskontroller kommer att göras. Granskningen börjar vecka 16 och sträcker sig till vecka 21.

En rapport ska lämnas till regeringen senast den 28 februari 2015.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch