Forskning om parodontit och demens får pengar
Jacob Holmer får 85 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet. Foto: Anna Marin

Forskning om parodontit och demens får pengar

Pengar till forskning 6 dec 2021
Dela artikeln
Personer med kognitiv svikt eller nydiagnostiserad Alzheimers sjukdom har sämre munhälsa än kognitivt friska personer. Det visar Jacob Holmers forskning. Han får 85 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet för att fortsätta med studierna.

Jacob Holmer

Jacob Holmer är doktorand och specialisttjänstgörande tandläkare i parodontologi vid Karolinska institutet (KI). Projektet han jobbar med heter ”Investigation of periodontitis as contributor to risk of dementia”.

– Pengarna från Tandläkare-Sällskapet kommer huvudsakligen att gå till ytterligare analyser av vårt stora registermaterial där vi undersöker interaktioner mellan tandhälsa och demenssjukdomar, berättar han.

Får mest pengar
Jacob Holmers projekt är ett av tre projekt som får mest pengar från Tandläkare-Sällskapet i år. Han fick 85 000 kronor även förra året. Han berättar om forskningen:

– Nyligen inskickade longitudinella data tyder på att de med tecken på parodontit inte har en ökad demensincidens, men däremot att de med omfattande tandförlust kan ha en ökad risk för att utveckla demens.

Disputerar 2022
Om allt går som det är tänkt lägger Jacob Holmer fram sin doktorsavhandling våren 2022 och blir klar med specialistutbildningen under 2023.

Den största utmaningen med att vara doktorand och ST-tandläkare samtidigt är att få tiden att räcka till, tycker han. Det roligaste med att kombinera rollerna är omväxlingen.

Totalt får 21 projekt sammanlagt 935 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet i år.
Janet Suslick

Jacob Holmer

Ålder: 34 år.

Jobb: ST-tandläkare och doktorand på Karolinska institutet (KI).

Utbildning: Tandläkarexamen, KI, 2013.

Forskar om: Kopplingar mellan parodontal sjukdom och demenssjukdom.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch