Förslag om åldersbestämning väcker reaktioner

Får kritik 25 nov 2015
Dela artikeln
Trots att metoden är starkt ifrågasatt föreslår regeringen att medicinsk åldersbestämning av asylsökande ska användas. Förslaget får kritik från flera håll.

I det förslag på förändringar i flyktingmottagandet som lades fram på tisdagen framgår bland annat att regeringen vill att medicinsk åldersbedömningen ska göras när det inte finns tillförlitliga handlingar som styrker en asylsökandes ålder.

Medicinsk åldersbedömning är enligt många en mycket osäker metod och nu kommer flera protester från flera håll.

I ett uttalande avråder Svenska Pedodontiföreningen sina medlemmar från att använda tandröntgen av visdomständer för åldersbedömning. De uppmanar andra specialiteter och Sveriges Tandläkarförbund att ställa sig bakom uttalandet.

Svenska läkaresällskapet vill att Socialstyrelsen och regeringen ser över föreskrifterna om åldersbedömning eftersom dagens metod är för oprecis. De framhåller bland annat att ”varken skelett- eller tandröntgen kan påvisa aktuell ålder med tillräcklig precision”, skriver nyhetsbyrån TT.

Även Svenska barnläkarföreningen anser att flera faktorer gör de medicinska mätningarna otillförlitliga.
– Det finns inte några medicinska metoder som har den här precisionen som krävs. Om regeringen tror att man kan trolla fram en sådan är man dåligt informerad, säger barnläkaren och professor Anders Hjern till TT.

Migrationsverket ändrade sin praxis angående medicinska åldersbestämningar i september efter en dom i Migrationsöverdomstolen. Sedan dess har det varit upp till den asylsökande att själv ta initiativ till att låta göra en medicinsk åldersbedömning.

Tandläkarförbundet har tidigare uttalat sig om att tandläkare endast bör göra sådana bedömningar på remiss från en barnläkare. Förbundet har inga ytterligare kommentarer i nuläget utan inväntar bland annat ett sedan tidigare inplanerat möte om medicinska åldersbedömningar på Socialstyrelsen imorgon onsdag där förbundsordförande Hans Göransson deltar.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch