Förtroendet brast för tandvårdsdirektören

Arbetsmiljö 15 mar 2018
Dela artikeln
En tystnadskultur med i vissa fall aggressivt beteende, hot om repressalier och situationer som kan ses som kränkande särbehandling. Per Tidehag tvingas lämna uppdraget som tandvårdsdirektör i Västerbotten efter hård kritik i arbetsmiljökartläggningar.

Beslutet togs av landstingsdirektören Anders Sylvan sedan han gått igenom den senaste kartläggningen av arbetsmiljön inom landstingets specialist- och utbildningstandvård.

– Nu finns två kartläggningar som visar att det förekommit att vår värdegrund med sättet att möta och respektera våra medarbetare inte följts. Det är huvudskälet till att förtroendet brister och att jag kommit fram till att Per Tidehag behöver lämna sin chefstjänst, säger Anders Sylvan.

På uppdrag av landstinget har Feelgood, ett företag inom hälsobranschen, studerat arbetsmiljön inom specialist- och utbildningstandvården i Västerbotten.

Arbetsmiljö

Ba­se­rat på intervjuer av 32 medarbetare under december 2017 ges en samstämmig bild av att Per Tidehags sätt att leda verksamheten skapat stora arbetsmiljöproblem.

Rapporten pekar på en tydlig tystnadskultur kring att framföra kritik och åsikter till högsta ledningen om hur verksamheten fungerar ”som en direkt följd av tandvårdsdirektörens sätt att leda och bemöta medarbetare”.

Arbetsmiljön summeras vidare i kartläggningen med att det finns medarbetare som upplevt aggressivt beteende, känt sig utsatta för hot om repressalier och upplevt situationer som skulle betraktas som kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljöverkets definitioner.

Samverkan

En fjärdedel av de intervjuade har också uppgett att de funderar på att lämna organisationen och att de visserligen trivs med sina arbetsuppgifter men att ledarskap och organisatoriska förändringar skapar frustration och uppgivenhet.

Samverkansproblemen mellan landstinget och Umeå universitet kring Tandläkarhögskolan resulterade redan förra året i en kartläggning av arbetsmiljön inom universitetets organisation.

Tillsammans förstärker rapporterna bilden av ett ledarskapsproblem.

– Även i vår rapport framfördes kritik mot den förre tandvårdsdirektörens sätt att bemöta medarbetare. Grunden för båda kartläggningarna var ett flertal skrivelser om arbetsmiljöproblem som olika professioner lämnade in 2016, säger Margareta Molin Thorén, tidigare prefekt vid institutionen för odontologi.

”Jag tycker det är ledsamt att förtroendet för mitt ledarskap saknas.”

Den första kartläggningen ledde till att Per Tidehag fråntogs ledningsfunktioner inom sitt universitetsuppdrag efter beslut av landstingsdirektören.

Per Tidehag har varit tandvårdsdirektör sedan 2011 och behåller sin anställning. Han skriver i ett mejl till Tandläkartidningen att han efter en överenskommelse med sin chef inte lämnar någon kommentar utöver följande:

– Jag tycker det är ledsamt att förtroendet för mitt ledarskap saknas. I nuvarande läge är vi emellertid överens om att det är bäst att jag kliver ned från min chefsroll. Det blir mycket svårt att göra ett gott jobb utan förtroende bland medarbetarna vid Tandläkarhögskolan och min chef. Jag ser fram emot att i fortsättningen arbeta vidare inom landstinget med andra uppdrag inom digital transformation.

Inga signaler till facket

Fackliga företrädare som vi talat med upplever inte att motsvarande ledarskapsproblem funnits inom allmäntandvården i Västerbotten.

– I så fall hade vi agerat direkt, men det är inte signaler som kommit till vår styrelse, säger Lars Burström, ordförande för Visions landstingsavdelning i Västerbotten.

Asal Azizi är ordförande för Tjänstetandläkarnas lokalavdelning:

– Vi har inte varit involverade i processerna med arbetsmiljökartläggningar, men vi kommer att driva frågan om att den direktör som rekryteras permanent ska vara tandläkare i grunden.

Tillförordnad tandvårdsdirektör

Anna-Maria Stenlund Berggren träder in som tillförordnad tandvårdsdirektör under den tid som en ny, ordinarie chef ska rekryteras, och som längst fram till årsskiftet.

Hon är tandhygienist med lång chefs­erfarenhet inom folktandvården, fram till nu som ansvarig för länets nordligaste verksamhetsområde med tolv kliniker.

– Jag är i ett skede där jag just börjat tjänsten med insamling av information och genomgång av de rapporter som finns. Så jag kan i dagsläget inte säga specifikt vilka åtgärder som kan bli aktuella för att förbättra arbetsmiljön och vår samverkan med universitetet, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Vilken ledarkultur står du själv för?

– Jag är en teamspelare och vill bygga starka team där alla känner sig delaktiga kring hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas.

Text: Fredrik Mårtensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch