Fortsatt brist på tandläkare
Det är fortfarande brist på tandläkare och många kommer att gå i pension under de närmaste åren, enligt Socialstyrelsen.

Fortsatt brist på tandläkare

Ny rapport 28 feb 2019
Dela artikeln
Det är brist på tandläkare i 18 landsting och regioner i Sverige. Endast två upplever en balans mellan tillgång och efterfrågan, enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen gör en årlig enkät för att ta reda på hur landstingen upplever tillgången på arbetskraft inom olika legitimationsyrken. Den senaste enkäten redovisas i ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2019”, som publiceras i dag.

Socialstyrelsen uppskattar behovet av tandläkare till runt 200 utöver dem som finns.

Rapporten sammanställer även andra myndigheters bedömningar om tandläkarbristen.

80 procent av arbetsgivarna rapporterar en brist på erfarna tandläkare och knappt 60 procent upplever också en brist på nyutbildade tandläkare, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Enligt Arbetsförmedlingen råder det en påtaglig brist på tandläkare.

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) gör bedömningen att det 2017 var liten konkurrens om arbete för nyutexaminerade tandläkare, men tror att det kommer att råda balans 2022.

NPS-rapporten innehåller också den senaste statistiken om tandläkare och tandhygienister i Sverige. Ett axplock:

* Omkring 8 000 tandläkare jobbar inom tandvården.

* De största åldersgrupperna bland tandläkare inom tandvården är 60 till 64 år samt 55 till 59 år.

* Antalet personer som tar tandläkarexamen har ökat de senaste elva läsåren och de flesta är kvinnor.

* Knappt 4 300 tandhygienister jobbar inom tandvården.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Tandläkarbristen"

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch