Fortsatt brist på tandläkare
Det är fortfarande brist på tandläkare och många kommer att gå i pension under de närmaste åren, enligt Socialstyrelsen.

Fortsatt brist på tandläkare

Ny rapport 28 feb 2019
Dela artikeln
Det är brist på tandläkare i 18 landsting och regioner i Sverige. Endast två upplever en balans mellan tillgång och efterfrågan, enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen gör en årlig enkät för att ta reda på hur landstingen upplever tillgången på arbetskraft inom olika legitimationsyrken. Den senaste enkäten redovisas i ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2019”, som publiceras i dag.

Socialstyrelsen uppskattar behovet av tandläkare till runt 200 utöver dem som finns.

Rapporten sammanställer även andra myndigheters bedömningar om tandläkarbristen.

80 procent av arbetsgivarna rapporterar en brist på erfarna tandläkare och knappt 60 procent upplever också en brist på nyutbildade tandläkare, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Enligt Arbetsförmedlingen råder det en påtaglig brist på tandläkare.

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) gör bedömningen att det 2017 var liten konkurrens om arbete för nyutexaminerade tandläkare, men tror att det kommer att råda balans 2022.

NPS-rapporten innehåller också den senaste statistiken om tandläkare och tandhygienister i Sverige. Ett axplock:

* Omkring 8 000 tandläkare jobbar inom tandvården.

* De största åldersgrupperna bland tandläkare inom tandvården är 60 till 64 år samt 55 till 59 år.

* Antalet personer som tar tandläkarexamen har ökat de senaste elva läsåren och de flesta är kvinnor.

* Knappt 4 300 tandhygienister jobbar inom tandvården.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Tandläkarbristen"

Mindre tandvård till friska tonåringar

Tandläkarbristen Genom längre revisions­intervall styr Folktand­vården Västerbotten över vårdresurser från unga vuxna ­(16–23 år) till betalande vuxenpatienter.
10 okt 2019
Plusmaterial

Han vill förnya tandvården

Porträtt Med inspiration från industrin har ­Tomas ­Josefsson, divisions­chef för Folktandvården i ­Norr­botten, ­infört nya arbets­sätt på klinikerna. Han menar att tandläkar­bristen inte behöver vara ett problem, om bara tiden ­används bättre.
11 sep 2019

Tandläkarbristen ger ökat tryck på specialister

Tandläkarbrist Bristen på allmäntandläkare tillsammans med ett stort generationsskifte märks tydligt inom specialisttandvården. Antalet remisser ökar, och specialisterna ser ett allt större behov av konsultationer och utbildningsinsatser.
15 aug 2019
Plusmaterial

Snabb pendling på Stationen

Organisation I Uppsala har folktandvården öppnat en klinik som bara arbetar med undersökningar, enklare behandlingar och akuttandvård. Syftet är att avlasta de övriga hårt belastade klinikerna. Tandläkarna varvar arbetet på Stationen med jobb på vanliga kliniker och tycker att omväxlingen är stimulerande.
5 aug 2019
Plusmaterial

Tandvårdsbranschen i förändring

Tandvårdsbranschen Tandvårdens största aktörer, folktandvården och Praktikertjänst, ­tappar marknadsandelar. Konkurrensen ökar om patienter och personal när tandvårds­kedjorna expanderar i en lönsam bransch.
8 jul 2019
Plusmaterial

Bättre arbetsflöde med superteam

Tandläkarbristen Som en följd av tandläkarbristen har folktandvården i Norrbotten utvecklat helt nya, flödesorienterade arbets­sätt. På kliniken i Älvsbyn arbetar man med ­noggrann produktionsplanering, undersökningar i ”super­teampass” och fokus på att så många patienter som möjligt ska bli klara vid första besöket.
5 jun 2019
Plusmaterial

Brist eller balans? Många perspektiv på tandläkarbristen

Tandläkarbristen Det råder tandläkarbrist i Sverige och många behandlings­rum står tomma. Men hur stor bristen är, och kommer att bli de närmaste åren, går inte att säga innan man har ringat in vilka behov tand­vården ska tillgodose.
24 apr 2019
Plusmaterial

Så får du personalen att stanna kvar

Tandläkarbristen Människor har olika drivkrafter på jobbet. Klinikchefer som vill behålla sin perso­nal måste intressera sig för sina anställdas indi­viduella drivkrafter och ge dem roller där driv­krafterna får utrymme.
24 apr 2019
Plusmaterial

Tandvården blir kommunpolitik

Tandläkarbrist Tandvård har blivit kommunpolitik på många håll i takt med att folktandvården har svårt att klara sitt uppdrag i glesbygd. I Gällivare kommer kommunen och regionen att försöka samverka för att bemanna allmäntandvården.
11 apr 2019
Plusmaterial

Ortodonti i Norge kortar Värmlands köer

Kompetensbrist Tandreglering i Norge är Folktandvården Värmlands nya giv för att korta vänte­tiderna. Dessutom har ett samarbete med folktandvården i Stockholm inletts.
20 nov 2018

Hallå där Johan Gunne

Tandläkarbrist Johan Gunne, pensionerad professor i Umeå, vill minska tandläkarbristen i norra Sverige genom att anställa nyblivna pensionärer som resurstandläkare.
19 okt 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch